Yavuz Sultan Selim (1.Selim) Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir?

Yavuz Sultan Selim (1.Selim) Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir? – Yavuz Sultan Selim (1.Selim) Döneminde Yapılan Çalışmalar Nelerdir? – Yavuz Sultan Selim (1.Selim) Dönemindeki Gelişmeler Nelerdir?

 • Yavuz Sultan Selim, babasının tahtı terk etmesiyle yeniçerilerin de desteğini alarak hükümdar olmuştur.(1512) 1513’te Şehzade Korkut boğdurulmuş, Şehzade Ahmet de yakalanıp idam edilmiştir. Böylece taht kavgaları önlenmiş ve merkezi otorite sağlanmıştır.

Yavuz döneminde;

 • 1514’te Safevilerle yapılan Çaldıran Savaşı kazanılmış ve böylece Doğu Anadolu Osmanlı egemenliğine girmiştir.
 • 1515’te Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğulları Beyliği ortadan kaldırılmış, Ramazanoğulları Beyliğinin de Osmanlı otoritesine itaat etmesiyle Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanmıştır.
 • 1516 Mercidabık Savaşı ile Memlûklar mağlup edilmiş ve Suriye ele geçirilmiştir.
 • 1517 Ridaniye Savaşı ile Memlûklar kesin olarak yenilmiş ve Mısır fethedilmiştir.

Mısır Seferi’nin Sonuçları Nelerdir?

 • Halifelik makamı Osmanlı Devleti’ne geçmiş, böylece Osmanlı’da yönetim ”teokratik” (dinsel) özelliğe bürünmüştür.
 • Yavuz Sultan Selim ”Mekke ve Medine’nin Hizmetçisi” unvanı almıştır.
 • Osmanlı Devleti’nde ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim olmuştur. Saltanat makamı içinde halifelik anlayışını uygulayan tek devlet Osmanlı Devleti’dir.
 • Baharat Yolu’nun denetimi tamamen Osmanlılara geçmiş ve Doğu Akdeniz’deki Osmanlı hakimiyeti güçlenmiştir.
 • Osmanlı Devleti’nde devlet hazinesini altınla dolduran ve bu yüzden hazinenin kapısında daima onun mührü asılı olan tek padişah Yavuz Sultan Selim’dir.
 • Kutsal Emanetler İstanbul’a getirilmiştir.
 • Tokat’ta ortaya çıkan Bozoklu Celal Ayaklanması 1518’de bastırılmıştır. (17.yüzyılda Anadolu’daki isyanlara ”Celali İsyanları” denmesinin sebebi budur.)

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 16 Aralık 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats