Uygurların Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi

Uygurların Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi – Uygurların Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi Nedir Vikipedi

 • Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.
 • Türk tarihinin ilk şehirlerini kurmuşlardır. (Beşbalık, Ordubalık, Turfan … )
 • Kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devletidir. (hareketli ya da tahtadan harfler)
 • Manihaizm dinindeki bazı terimleri Türkçeye çevirmişlerdir. (Bu durum, Uygurların ulusçu bir yapıya sahip olduklarını gösterir.)
 • Mimari eserler (saray, tapınak, ev vb.) bırakan ilk Türk devletidir.
 • Töreyi yazılı hale getiren ve yazılı hukuk kuralları oluşturan ilk Türk devletidir.
 • Ciltçilik, fresk ve minyatür sanatının ilk örneklerini vermişlerdir.
 • Gök Tanrı inancını kaybeden ilk Türk devletidir.
 • İlk kez kütüphane kuran Türk devletidir. Öğretmenlere ”bahşi” adı verilmiştir.
 • Altay dil grubundan Hakaniye lehçesiyle konuşan Uygurlar, kendilerine özgü 14-18 harfli bir alfabe (Uygur Alfabesi) oluşturmuşlardır.
 • Uygur Alfabesi ”Soğd Alfabesi”nden etkilenilerek hazırlanmıştır.
 • Karabalgasun, Şine-Usu, Moyen-Çur, Taryat ve Süci yazıtlarını bırakmışlardır.
 • Mimaride Türk Üçgeni tarzını ortaya çıkarmışlardır.
 • Orta Oyunu ile Türk tiyatrosunun ilk örneklerini vermişlerdir.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 05 Kasım 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats