Uygur Devleti Hakkında Bilgi

Uygur Devleti Hakkında Bilgi – Uygur Devleti Vikipedi – Uygur Devleti Özellikleri

  • Devletin kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan‘dır.
  • Karluk ve Basmillerle birleşip, Göktürk Devleti’ne son vererek kendi devletlerini kurmuşlardır.
  • Merkezleri Ötüken‘dir. Ancak daha sonra Ordu Balıg ( Karabalsagun ) olmuştur.
  • Kutluk Bilge Kül Kağan’ın ölümü üzerine yerine oğlu Moyen-Çur geçmiştir. Bu dönemin en önemli olayı, Araplarla Çinliler arasındaki 751 Talas Savaşı‘dır.
  • Bögü Kağan dönemi devletin en parlak ve zengin dönemidir. Nitekim büyük saraylar bu dönemde inşa edilmiştir.
  • Bu dönemde eti ve savaşmayı yasaklayan Maniheizm ve Budizm dinlerinin etkisiyle göçebe yaşam tarzının yerini ”yerleşik hayat” almaya başlamıştır.
  • 840’da Kırgızlar tarafından yıkılan devlet, Sarı Uygurlar ve Turfan Uygurları olmak üzere 2’ye ayrılmıştır.
  • Turfan Uygurları Moğolların bünyesinde önemli görevlere gelmiş, ayrıca bu topluluğun Türk kültüründen etkilenmesine olanak sağlamışlardır.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 05 Kasım 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats