Türk Medeni Kanunu’nun Kadınlara Sağladığı Haklar

Türk Medeni Kanunu’nun Kadınlara Sağladığı Haklar – Türk Medeni Kanunu’nun Kadınlara Sağladığı Haklar Nelerdir? – Kadınlar Medeni Kanunla Hangi Haklara Sahip Oldular?

  • Aile hukukunda kadın-erkek eşitliği sağlandı.
  • Resmi nikâh ve tek kadınla evlilik esası kabul edildi.
  • Boşanma hakkı kadına da verildi.
  • Tek kadınla evlilik kararlaştırılmış, modern Türk ailesi kurulmuş.
  • Mirasta kadın erkek eşitliği sağlandı.
  • Mahkemelerdeki şahitlikte kadın erkek eşitliği getirildi.
  • Kadınlara istediği mesleğe girebilme hakkı tanındı
  • Boşanma durumunda çocukların hakları güvence altına alındı.

    NOT: Türk Medeni Kanunu, kadınlara siyasi haklar vermemiştir.

Türk Kadınlarına Siyasal Hakların Verilmesi
3 Nisan 1930 yılında belediye seçimlerine,
26 Ekim 1933 yılında muhtarlık seçimlerine,
5 Aralık 1934’te milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanındı.

NOT: Türk kadınları, birçok Avrupa ülkesindeki kadınlardan daha önce siyasi haklar elde etmişlerdir.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 25 Ekim 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats