Troll Ne Demek

Troll Ne Demek – Troll Nedir? – Troll Ne Demektir?

Trol, İskandinavya folklorunda genellikle dev ya da cüce olarak resmedilen, mağaralarda yaşayan efsanevî, çirkin bir yaratıktır. Modern çocuk hikâyelerinde genellikle köprülerin altında bekleyen, yolcuları çeşitli işlerle oyalayan veya haraç kesen karakterler olarak resmedilir.

İnternet trollüğü, insanları tahrik ederek ve kızgınlıkla yazılmış cevaplar vereceklerini umarak, e-posta veya çevrimiçi grup mesajları göndermek olarak tarif edilir. Trollük internetteki sosyal ortamlardaki iç hukukun ihlalidir.

Trolün kesin bir tanımını yapmak kolay değildir. Trol, doğası gereği daima yapılan tanımdan sıyrılıp zarar verecek yeni bir yol bulur. Burada bahsedilenler, trolün amacını ve ne gibi eylemler yaptığını gösteren genel bir betimlemedir.

Wikipedia’ya göre bilgisizlik, karşıt görüşe sahip olma, sert bir tarzda taraflı yazı yazmaya çalışma gibi eylemler kendi başlarına trollük sayılmaz. Yanlış yönlendirilmiş oylamalar, adaylıklar ya da kural değişiklikleri de tek başlarına olarak adlandırılamaz. Bu eylemler kötü niyet doğrultusunda yapıldığında trollük olarak adlandırılır. Birine trol demek, başkasının kişisel amacını yargılamak demektir. Bu tür bir amacı kesin olarak tespit edebilecek keskin çizgiler olmadığı için, trol etiketi yapıştırmadan önce iyi düşünmek gerekir.

Bugün gazetesinden Nuh Gönültaş ise köşesinde troll sorusunu şöyle yanıtladı:

TRT rad­yo­su din­le­di­ği­miz yıl­lar­da hep du­yar­dık: Av mev­si­mi açıl­dı, trol­le ba­lık av­la­mak ya­sak­lan­dı­” di­ye.

Şim­di­ler­de ba­lık av­la­ma te­ri­mi ola­rak de­ğil de sos­yal med­ya­da fol­lo­wer av­la­mak için kul­la­nı­lı­yor.

Trol­le­mek, sos­yal med­ya or­ta­mın­da dik­ka­ti bir ye­re çe­kip, her­ke­si ora­ya top­la­mak an­la­mı­na ge­li­yor.

Sos­yal med­ya­da bu ta­bi­ri faz­la acı­ma­sız bu­lan­lar var. Onun için trol­le­mek ye­ri­ne “or­ta­mı şi­rin­le­me­k” te­ri­mi­ni kul­la­nı­yor­lar.

Bu da Şi­rin­ler ad­lı çiz­gi film­den ge­li­yor. Şi­rin­ler, ya­ni sos­yal med­ya di­lin­de fol­lo­wer­ler atı­lan bir twe­et (yem) ile bel­li he­sap­la­ra top­la­nı­yor­lar. Hep­si bu ya­ni, abar­ta­cak bir şey yok.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 11 Ekim 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Anahtarlar:
    , troll ne demek, https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1826 plDfSn6DHR0IeWpMpASSyOz9k5ggv7cdwoEg4AkoIkLcWJ_PGaMPVwWBnnoXhMw1 4b181ad0f13b96510cc61bd4809171f8a7a54c72&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme, https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1827 MCYis351V0yR4MnvHGjZ5zIkJQyEKBcQqG3p9XgRJ_RObPZydLxsRUDg8lFUVcmD 41be6b745cf496fa1af24d148f35f16f1dc05268&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats