Timurlar Kimdir Vikipedi

Timurlar Kimdir Vikipedi – Timur İmparatorluğu Hakkında Bilgi – Timur İmparatorluğu’nun Özellikleri

  • Timur tarafından Çağatay Devleti’nin topraklarında kurulmuşlardır.
  • Başkent Semerkant‘tır.
  • Timur, hükümdar ailesine üye olmadığı için ”Han” olmamış, Çağatay ailesinden bir kişiyi göstermelik olarak tahta çıkarmıştır.. Kendisi ”Emir” unvanı kullanmıştır.
  • Timur İmparatorluğu Altın Orda Devleti’ne son verip bu bölgede Rusların güçlenmesine ortam hazırlamış, 1402 Ankara Savaşı‘nda da Osmanlı Devleti‘ni mağlup ederek Osmanlı’da Fetret Devri‘nin yaşanmasına neden olmuştur.

Timur İmparatorluğu’nda;

  • Ülke toprakları hanedanın ortak malı sayılmıştır.
  • Savaşlarda yararlılık gösteren kişilere ”Suyurgal” denilen topraklar verilmiştir.
  • İkta sistemi uygulanmıştır.
  • Hüseyin Baykara, Ali Şir Nevai, Ali Kuşçu gibi bilim adamları bu dönemde yaşamış, ayrıca Timur’un da torunu olan Uluğ Bey kendi adına Semerkant’ta kurduğu rasathanede Ali Kuşçu ile birlikte önemli çalışmalar yapmıştır.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 11 Kasım 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats