Tarihi Objektif Olarak Değerlendirebilir miyiz?

Tarihi Objektif Olarak Değerlendirebilir miyiz? – Tarihi Objektif Olarak Değerlendirilebilir mi?

Ülkelerin ilerleyebilmeleri, yeterli bilgi birikimi ve bu bilgilerin objektif değerlendirilmesiyle mümkündür. Bilginin kaynağı ve kullanılacağı yer ne olursa olsun bu bilgi yanlı ve hissi kararlarla değerlendirildiğinde sonucun olumsuz olma ihtimali daha yüksektir. Tarihten ders almak ve tarihin bize kazandırdığı olumlu, olumsuz tecrübelerin ışığında, daha ilerilere gidebilmenin birinci şartı da yine tarihi olayların objektif değerlendirilmesidir. Tarihten ders almak ancak objektif değerlendirmeyle mümkün olur. Tarihi olayları bu günkü değer yargılarımızla, ideolojilerimizin bize emrettiği istikamette ve ideolojilerimizin şablonuna uygulayarak değerlendirdiğimizde çıkan sonuç, sadece kendimizi kandırmak olacaktır. Tarihi saptırarak değiştirmek mümkün değildir.
Devrimlerin ve inkılâpların istenilen ölçülerde uygulanamadığından şikâyetçi olmayan yoktur. Atatürk’ün işaret etmiş olduğu “Muasır Medeniyetler Seviyesine Ulaşmak” hedefinde pekte hızlı yol aldığımız söylenemez. Çünkü biz Atatürk’ü kendi ideolojilerimizin kahramanı yapma gayretleri içerisinde halktan kopardık ve Ondan yeterince istifade edemedik. Atatürk’ün fikirlerinden istifade etmenin yegâne yolu, bütün ideolojilerden ve ön yargılardan sıyrılarak O’nu anlamaktır.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 15 Ekim 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats