Tampon Çözelti Nedir Vikipedi

Tampon Çözelti Nedir Vikipedi – Tampon Çözelti Ne Demektir? – Tampon Çözelti Hakkında Bilgi

pH sı belli olan, seyrelmeyle veya az miktarda kuvvetli asit veya baz ilavesi sonucu pH sı değişmeyen çözeltilere tampon çözeltiler denir.

Tampon çözelti zayıf bir asit ve konjüge bazını veya zayıf baz ve konjüge asidini içeren bir çözeltidir.

Zayıf bir asit olan HA çözeltisi ile NaA tuzu ile karıştırılarak tampon çözeltisi hazırlanır.

Genellikle oldukça derişik çözeltilerle çalışıldığından, Ka değeri de 10-4 -10-9 arasında düşünüldüğünden suyun iyonlaşma etkisini düşünmeye gerek yoktur.

[H3O+] = Ka x [ HA] / [A-]

formülünden [H3O+] iyonunun derişimi oradan da ortamın pH’sı hesaplanır.

Tampon hazırlamayı değişik örneklerle açıklayabiliriz.

Örnek 1.

1 M sodyum format (NaHCOO) ve 0,5 M formik asit (HCOOH) içeren çözeltinin pH’sı nedir?

Ka = 1,80×10-4

Öncelikle formik asidin (HCOOH) tepkimesi yazılır.

HCOOH+H2O→HCOOO-+H3O+

[HCOO-] = [NaHCOO]

Ka = [HCOO-] x [H3O+] / [ HCOOH]

[H3O+] = Ka x [ HCOOH] / [HCOO-]

[H3O+] = 1,80×10-4( 0,5/1)

[H3O+] = 9,0×10-5

pH= 4,04

Örnek 2.

200 mL 0,4 M NH3 ve 0,1 M NH4+çözeltisine 50 mL 0,025 M HCl asit eklendiğinde oluşacak tampon çözeltinin pH’ sı nedir?

Baz çözeltisine HCl asit çözeltisi ekleniyor. Bu demektir ki NH3 çözeltisinin derişimi eklenen asit kadar azalacak ve konjüge asidi olan NH4+ iyonunun derişimi de eklenen asit kadar artacaktır.

Diğer bir dikkat edilmesi gereken konu ise çözeltinin son hacminin değiştiği. Toplam hacim arttığı için NH4+ ve NH3 derişimleri de değişecek.

[NH3] = (0,4 x 0,2) – (0,05 x 0,025)] /0,250

[NH3] = 0,315

[NH4+] = (0,1 x 0,2) + (0,05 x 0,025)] /0,250

[NH4+] = 0,085

NH3+H2O↔NH4++OH-

Ka x Kb = Kw

Kb= Kw / Ka

Kb= 1,0×10-14 /5,70×10-10

Kb= 1,75×10-5

Kb= [NH4+] x [OH-] /[NH3]

[OH-] =Kb x [NH3] / [NH4+]

[OH-] = 0,315 x 1,75×10-5 / 0,085

[OH-] = 6,48×10-5

pOH = 4,19

pOH + pH =14

pH = 14 – 4,19 = 9,81

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 10 Kasım 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats