Sokullu Mehmet Paşa Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir?

Sokullu Mehmet Paşa Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir? – Sokullu Mehmet Paşa Döneminde Yapılan Çalışmalar Nelerdir? – Sokullu Mehmet Paşa Dönemindeki Gelişmeler Nelerdir?

  • Enderun’da yetişmiş bir devşirme olan Sokullu Mehmet Paşa Kanuni, 2.Selim ve 3.Murad dönemlerinde sadrazamlık yapmıştır.
  • Kanuni’nin ölümünden sonra önce 2.Selim, daha sonra 3.Murad tahta geçmiştir. Ancak her iki padişahın döneminde de Sokullu Mehmet Paşa etkili olmuştur. Bu yüzden bu döneme Sokullu Dönemi adı verilmiştir.

Sokullu Dönemi’nde;

  • 1568’de Yemen Osmanlı’ya bağlanmış, ayrıca Sakız Adası fethedilmiştir.
  • 1570’te Akdeniz ticaretine hakim olmak amacıyla Kıbrıs fethedilmiştir.
  • 1571’de Haçlı donanmasıyla İnebahtı Deniz Savaşı yapılmış, ancak bu savaşta başarı sağlanamamıştır. İnebahtı’da Osmanlı donanması yakılmıştır. Sadece Uluç Ali Paşa komuta ettiği filoyu kurtarmış, bu başarısından dolayı Kaptan-ı Deryalığa getirilerek Kılıç Ali Paşa adını almıştır.
  • Sokullu Mehmet Paşa Venedik elçisine İnebahtı Deniz Muharabesi ile ilgili olarak ”Biz Kıbrıs’ı almakla sizin kolunuzu kestik, siz İnebahtı’da bizi yenmekle sakalımızı traş ettiniz. Kesilen kolun yerine yenisi gelmez, fakat kesilen sakalın yerine daha gürü çıkar.” cevabını vermiştir.
  • 1574’te Tunus’un alınmasıyla Kuzey Afrika’nın fethi tamamlanmıştır.
  • 1576’da Vadiü’s-Seyl Savaşı ile Fas Osmanlı egemenliğine girmiştir.
  • Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa tarafından Don- Volga Kanalı, Süveyş Kanalı ve Karadeniz-Marmara Kanalı olmak üzere 3 proje hazırlanmış, ancak başarı sağlanamamıştır.
  • Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın 1579’da ölümüyle Osmanlı Devleti yükselme döneminden ”Duraklama Dönemi”ne girmiştir.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 16 Aralık 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats