Sempozyum Nedir Vikipedi

Sempozyum Nedir Vikipedi – Sempozyum Nasıl Olur? – Sempozyum Hakkında Bilgi

Birden fazla uzmanın katılımıyla gerçekleşen, bir konu hakkındaki düşüncelerin seri şekilde konuşmacılara aktarıldığı akademik toplantılara sempozyum denir. Sempozyumun konusuna göre alanında uzman kişiler, bir bildiri sunarak sempozyumu tamamlarlar. Konular, üç boyutlu olarak ele alınır. Her uzman, konunun farklı bir yönüne değinir.

Önce bir düzenleme kurulu oluşturulur ve sempozyumun konusu belirlenir. Bir kurul başkanı seçildikten sonra konuşmacılar belirlenir. Başkan konuşmaya başlar ve önce dinleyicilere sempozyum konusunu aktarır, konuşmacıları tanıtır. Sempozyum tek oturumda tamamlanabileceği gibi konunun derinliğine göre birkaç oturumdan da oluşabilir. Bu gibi durumlarda sempozyum sonunda başkan konuyu toparlamak adına sunulan bilgileri özet şeklinde dinleyicilere sunar. Sempozyum sonunda sunulan görüşler, aktarılan bilgiler  basılarak dışarıdaki halkın ilgisine sunulur.

Sempozyumun özellikleri şunlardır:

  • Bilimsel konularda yapılır. Sohbet şeklinde gerçekleşir.
  • Konuşmacılar, alanında uzman kişilerden seçilir.
  • Sempozyumun amacı bir tartışma ortamı oluşturmak değil, konuyu farklı yönlerden ele alarak onunla ilgili olumlu, olumsuz bütün düşünceleri ortaya koymaktır.
  •  Konuşmalar bir başkan tarafından idare edilir.
  •  Bir konuşmacının ortalama konuşma süresi beş ile yirmi beş dakika arasında değişir. Ancak bu süreleri aşmaması gerekir.
  •  Sempozyumlar birden çok oturum şeklinde düzenlenebilir. Hatta konusuna göre bazı sempozyumlar farklı günlerde, farklı salonlarda da yürütülebilir.
  •  Sempozyum sonunda basılı bir bildiri yayımlanmalıdır.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 06 Kasım 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats