Sanat Neden Evrensel Bir İletişim Aracıdır?

Sanat Neden Evrensel Bir İletişim Aracıdır? – Sanat Neden Evrenseldir? – Sanatın Evrenselliği Nedir?

Sanatın ne anlam taşıdığı üzerine çok çeşitli tarifler yapılmıştır. Sanat üzerine bu kadar geniş tariflerin yapılmasının ana nedeni, insanlığın var olduğu günden bu yana sanatın ilkel ve modern bir şekilde tüm insanlara sunulmasından olsa gerek İnsanoğlunun kimi zaman bir mağara duvarına çizdiği resimlerle, kimi zaman bir kaya parçasına nakış gibi işlediği figürlerle, kimi zaman bir antik tiyatroda sergilediği gösterilerle ve zamanımızda ise alabildiğine çeşitlilikle insanların izlenimine ve hizmetine sunulan sanat, içinde bulunduğu her çağda tüm dünyada insanlığın dikkatini üzerine çekmeyi başarmış ve insanların önde gelen uğraşları arasında yerini almıştır

Sanat, gerçek anlamda nesnel ve öznel yaklaşımlara göre farklı farklı açıklanmaktadır Nesnel yaklaşımda sanat, içinde bulunduğu toplumsal etkilerle, öznel yaklaşımda ise salt bireysellikle meydana getirilmektedir.

Hegel’e göre; sanattaki güzellik doğadaki güzellikten üstündür Sanat, insan aklının ürünüdür Kendisine doğanın taklidinden başka amaç bulmalıdır.

Marks’a göre; yaratıcı eylem, insanın ve doğanın karşılıklı etkileşiminin bir aşamasıdır Bu, toplumsal bir karakter taşır Sanat, yaşamı insanileştiren bir olgudur Araştırıcı, yaratıcı, çok yönlü tümel insana ulaşma çabası içinde sanatlar gelişebilir.

B Croce; Sanat, sezginin ve anlatımın birliğidir Bireysel ve teorik bir etkinliktir Doğa, sanatçının yorumu ile güzel olabilir.

Yukarıda görüldüğü gibi, farklı farklı anlamlarla tarif edilen sanat; sadece meydana çıktığı alanda insanlığa sunulduğunda gerçek anlamından uzaklaşarak, milliyetçi ve ayrımcı bir rol üstlenmeye başlar Sanatın içerik ve estetiğiyle hiç de uyuşmayan bu tavır, sanatı evrensellikten uzaklaştırarak insanlığın ve çağın gelişmesine yapacağı katkılardan da alıkoyar.

Sanatta evrenselliğin yoksun veya çok kısıtlı olduğu durumlar, günümüzde genellikle az gelişmiş ülkelerde görülmektedir Bunun birçok nedeni vardır Az gelişmiş ülke sanatçılarının bir kısmı ne yazık ki; sanat adına bazı kesimlerin, nüfuzlu kişilerin ve evrensellikten uzak siyasal oluşumların çıkarları doğrultusunda bir takım şeyler ortaya koymaları nedeniyle, sanat insanlığın yararına olması gereken konumundan uzaklaşarak, evrensellikten de yoksun bir hal alır.

Sanat bilime, akla ve ahlaka aykırı olmamalıdır Yani objektif olmalıdır İşte bu önemli nedenlerle, toplumların gelişmesindeki en önemli motor gücü rolündeki sanatçılar, küçük kurnazlıkların, çıkar kavgalarının ve politik oyunların tuzağına düşmediği sürece, sanatçıyı ve sanatı içinde bulunduğu çağda hak ettiği evrenselliğe taşıyacaktır Sanat, sanat için olmalıdır Gerçek sanatçılar hiç kimseden emir ve sipariş almadan kendi iç sesleriyle üretirler Bu duruşu gösterebilmek ve objektif olabilmek az gelişmiş toplumlarda elbette çok zor bir iştir, yürek ister, sabır ister.

Ama evrensel anlamda bir eser ortaya koyma kararlığındaysanız, önünüze çıkması muhtemel olan zorluklara da karşı durmak zorundasınız Çünkü sanatta evrensellik; özellikle emperyalizme karşı kararlı bir duruş, güzellik, özgünlük, doğallık, doğruluk ve estetik ister Yüreğinizin sesini hissederek, insanları koşulsuz sevmenizi ister.

Yaratılan eserin zaman ve mekân boyutunu da hesap ederek, orijinalliğinden ve yerelliğinden kopmadan küresel bazda tasarlanması gerekir Sanatçıya ve evrensel sanata yakışan, insana, doğaya ve evrensel değerlere sevgi ile yaklaşmaktır.

Sonuç olarak sanat, insan zekâsının, var olana karşı tepkisinin, tutarlı bir bütünlük içerisinde somutlaştığı bir alandır Ürettiğini tüm insanlığın kullanımına sunan, yani ürettiğini evrenselleştiren sanatçılar, zekâsı, yetenekleri ve sezgileriyle yaşadıkları toplumların bir adım önünde gitmektedirler Bu durum gerçek ve evrensel sanatın kolayca anlaşılmasını zorlaştıracağı düşünülse de, toplumların onu anlamaya çalışma çabası sanatçıyı ve sanatı bir gün hak ettiği yere getirecektir.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 13 Kasım 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Anahtarlar:
    , sanat neden evrensel bır ıletısım aracıdır

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats