İnsanlar Hangi Yollarla Çevreyi Değiştirir

İnsanlar Hangi Yollarla Çevreyi Değiştirir

İnsanların doğada yaptığı değişiklikler genelde kendilerine daha iyi,daha uygun bir yaşama alanı sağlamak içindir. O zaman da doğada yapılan değişilikler sonucunda bir etkileşim olup olmadığı sorusu gündeme gelir. Burada yazılanlar bu konuda daha açık bilgilere ulaşmanız açısından yararlı olacaktır. Çünkü insanoğlunun kendi yaşam alanını iyileştirirken yaptığı değişikliklerin doğa üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Doğal ve Beşeri Unsurlar

Çevremizdeki Unsurlar Çevre, bütün canlı varlıkların yaşamlarını sürdürdükleri doğal ortamlardır.

Çevrede kendiliğinden var olan unsurlara Doğal Unsurlar denir. Örneğin; ormanlar, dağlar, nehirler, denizler gibi doğal unsurlar doğada kendiliğinden oluşmuşlardır.

İnsanların ihtiyaçlarını giderebilmek için doğayı yani çevreyi değiştirerek ortaya çıkan unsurlara ise Beşeri (İnsana Ait) Unsurlar denir. Örneğin; doğal bir unsur olan akarsuların üstüne insanlar köprüler yapmışlardır. Yine barajlar yaparak su ihtiyaçlarını gidermek istemişlerdir. Yine insanlar tarafından yapılan yollar, binalar, camiler, okullar, tarlalarda birer beşeri unsurdur.

Ülkemizde bulunan birçok doğal ve beşeri unsur turistleri ülkemize çekmekle beraber güzel bir görüntü oluştururlar. Bu nedenle ister doğal unsur olsun ister beşeri unsur çevremizdeki güzellikleri korumak hepimizin görevi olmalıdır.
Yolların ve Binaların Çevreyi Değiştirmesi

Çevremize baktığımızda beşeri unsurların arttığını görürüz.Çünkü insanlar doğal ortamı hızla değiştirmektedirler.Bu beşeri unsurlara insanların yaptığı yolları ve binaları örnek verebiliriz.Yollar ve binalar insan eliyle yapılan unsurlardır ve çevreyi bir çok açıdan değiştirmektedir.

İlk önce yolların çevreyi nasıl değiştirdiğine değinelim.Çevreye yapılan yollar, çevrenin doğallığını değiştirerek insan hayatını kolaylaştıracak şekilde yeniden düzenlenir.Örneğin engebeli yada dağlık bir kesime yapılan yol ulaşımı daha da kolaylaştırmaktadır ve çevrenin yapısını da değiştirmektedir.Yapılan yollar çevrenin yeniden şekillenmesini sağlar.

Binalara baktığımız zaman çevrenin doğallığını daha çok bozduğunu görüyoruz.Yapılan binalar çevreye bambaşka bir şekilde kazandırmaktadır.Örnek vermek gerekirse ormanlık bir alana binaların yapılması bütün ağaçları yada bir çoğunu ortadan kaldıracaktır.Ve çevrenin doğallığı daha çok bozulacaktır.

Yolar ve binalar genel anlamıyla çevrenin yapısını ve görünümünü değiştirmektedir.Çevreyi değiştirerek yeni bir çevrenin ortaya çıkmasını sağlar.Tabi yeni çevreyi doğal olmaktan çıkarım insan eliyle oluşturulan bir çevre haline sokar.

Üretim Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Doğal Faktörler Nelerdir?

Üretim Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Doğal Faktörler Nelerdir?

Üretim,dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal faktörlerin başlıcalarını sanayi için yer seçimi,hammadde kaynaklarına yakınlık,su kaynaklarına yakınlık,iklim şartları ve yer şekilleri özellikleri oluşturmaktadır.

Hammaddenin bozulabilir olduğu yerlerde üretim tesisleri genellikle ham madde kaynağına yakın veya kolay ulaşılabilecek yerlere kurulur.Örneğin konserve tesisleri sebze ve meyve yetiştirilen bölgelere kurulur.Ülkemizde konserve fabrikaları genel olarak Akdeniz,Ege ve Marmara bölgelerinde bu sebeple kurulmaktadır.Başka bir örnek olarak çabuk bozulabilen et ürünlerinin hemen kesildiği yerlerde paketlenmesi ve dondurulmasıdır.Bazı ham maddelerin işlenmesi sırasında suya ihtiyaç duyulabilir.Özellikle kağıt,demir-çelik fabrikaları ile nükleer ve termik santrallerin yer seçiminde su kaynaklarının yakını tercih edilir.

İklim,bazı sanayi kollarının yer seçiminde dolaylı etkiye sahiptir.Ham maddenin tarımsal olduğu işletmeler,iklim tarım ürünlerini etkilediğinden dolaylı olarak etkilenmiş olur.Bazı tesisler için doğrudan etkiye sahiptir.Soğuk iklim bölgelerinde tesislerin ısıtılması ek masraf getireceğinden ve ulaşım güçlüğünden dolayı sanayi tesislerinin sayısı azdır.Bazı sanayi kolları ise tesisin açık havada olmasını gerektirir.Özellikle uçak sanayisinin hava koşullarından ve iklim şartlarından doğrudan etkilendiğini söyleyebiliriz.İklim koşulları çalışanların verimini şiddetli sıcak ve düşük sıcaklık gibi faktörlerle de etkilemektedir.

(Teknocoğrafya:Teknik ve coğrafyanın birbirine yaptığı etkiyi araştıran bilim dalıdır.Çevre koşullarının özellikle de iklim şartlarının imalat ve üretime yaptığı olumsuz etkiyi en aza indirebilmek için çalışmalar yapar.İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gelişme göstermiştir.Galvanize kaplama,paslanmaz çelik ve plastik kaplamalar bu çalışmaların sonucunda üretim sahalarında ve mamullerde kullanılmaktadır.Bu da ürünlerin dayanma sürelerini ve kullanışlılığını artırmaktadır.)

Yer şekilleri, kara yolu ve demir yolu ulaşımını etkilediğinden dolaylı olarak üretim,dağıtım ve tüketimi etkisi altına almaktadır.Ham maddenin işleneceği tesise ulaştırılması,mamul maddenin tüketiciye sunulması,işçilerin tesise gidip-gelebilmeleri ulaşımla bağlantılıdır.Bu sebeple yer şekillerinin engebesiz olduğu yerler sanayi tesislerinin kurulmasına elverişlidir.Ayrıca yer şekillerinin engebesiz olduğu bölgeler iklim açısından da elverişli koşullara sahip olduğundan sanayiye daha uygun mekanlar haline gelirler.

1. dünya savaşının sonuçları nelerdir kısaca

1. dünya savaşının sonuçları nelerdir kısaca

1. Savaştan en karlı devlet İngiltere çıkmış ve Avrupa’nın en güçlü devleti olmuştur.

2. Fransa, Almanya’nın etkisinden kurtularak ikinci güçlü devlet haline gelmiştir.

3. İtalya, Avusturya’dan toprak almış ve Oniki Adalar’a hakim olmuştur.

4. Rus, Alman, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı imparatorlukları yıkılmış yeni milli devletler kurulmuştur.

5. Litvanya, Letonya, Estonya, Finlandiya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Polonya, Macaristan, SSCB kurulan yeni devletlerdir.

6. Avrupa’da denge boşluğu meydana gelmiştir.

7. Yenilen devletlerde rejim değişikliği olmuştur.

8. Dünya barışını sağlamak için merkezi Cenevre’de olan Milletler Cemiyeti kurulmuştur.

9. Sömürgeciliğin yerini manda ve himayecilik almıştır.

10. Sınırlar çizilirken “milliyetçilik” ilkesi dikkati alınmadığından “azınlıklar” meselesi çıkmıştır.

11. I. Dünya Savaşı’nı bitiren antlaşmalar, II. Dünya Savaşı’nın zeminini hazırlamıştır.

Toplam 636 sayfa, 631. sayfa gösteriliyor.« İlk...102030...629630631632633...Son »