Elektriksel Güç Nedir Vikipedi

Elektriksel Güç Nedir Vikipedi – Elektriksel Güç Ne Demektir? – Elektriksel Güç Hakkında

Elektriksel güç, elektrik enerjisinde elektrik devresi tarafından taşınan güç olarak tanımlanır. Gücün SI birimi watt’tır. Elektrikli cihazların birim zamanda harcadığı enerji miktarı olarak da bilinir. 1 saniyede 1 joule enerji harcayan elektrikli alet 1 watt gücündedir.
Elektriksel güç çelik direkler vasitasıyla havai hatlar ile taşınır.

Yeraltı iletimi için yüksek gerilim kablolarına bakın.

Bir devrede elektrik akımı aktığında, mekaniksel veya termodinamik iş enerjiye dönüştürülebilir. Aygıtlar elektrik enerjisini, ısı, ışık (ampuller), devinim (hareket) (elektrik motorları), ses (hoparlör) veya kimyasal dönüşümler gibi birçok kullanışlı biçime dönüştürür. Elektrik, kimyasal olarak pillere. depolanabilir.

Elektrik Gücünün Matematiği

Devreler

Elektrik gücü, mekanik güçte olduğu gibi elektriksel denklemlerde P harfi ile gösterilir. Watt miktarı halk dilinde wattaki elektrik gücü olarak bilinir.

Doğru akım

Doğru akım direnç devrelerinde elektriksel güç, Joule Yasası kullanılarak hesaplanır:

P=UI \,

P,= elektriksel güç(Si=watt)

U= gerilim ( SI =volt V)

I = elektrik akımı (SI =A).

Dirençli (omik veya lineer) yüklerden dolayı Joule Yasası, harcanan gücün alternatif ifadesini üretmek için Ohm Kanunu (I = V/R) ile birleştirilebilir:

P=I^2 R=\frac{V^2}{R},

Burada R dirençtir.

Alternatif Akım

Alternatif akım devrelerinde bobin ve kapasitans gibi enerji depolayan elemanlar, enerji akışının yönüne ters, periyodik sonuç verebilirler. AC (Alternatif akım) dalga formunun tam bir çevrimindeki ortalama güç akışı, aktif güç (gerçek güç) olarak güç yönünde net enerji taşınmasına neden olur. Depolanan enerjiden dolayı güç akışının bu kısmı her bir çevrimde kaynağa geri döner. Bu durum reaktif güç olarak bilinir.

Güç üçgeninde AC güç

Aktif güç, reaktif güç ve görünür güç arasındaki ilişki vektörel olarak miktarlandırılarak aktif gücü yatay, reaktif gücü de dikey vektörle göstererek ifade edilebilir. Görünür güç vektörü, aktif ve reaktif güç vektörlerinin bağlantı biçimi olan üçgenin hipotenüsüdür. Bu ifade genelde güç üçgeni olarak adlandırılır. Pisagor teoremi kullanılarak aktif, reaktif ve görünür güç arasındaki ilişki şu şekildedir:

\text{(görünür güç)}^2=\text{(aktif güç)}^2 + \text{(reaktif güç)}^2

Eğer aktif ve reaktif güç arasındaki açı biliniyor ve akım ile gerilimin her ikisi de sinüzoidal ise, doğrudan görünür güç hesaplanabilir:

\text{(aktif güç)}=\text{(görünür güç)}\cos(\theta)
\text{(reaktif güç)}=\text{(görünür güç)}\sin(\theta)

Aktif gücün görünür güce oranı (bölümü) güç faktörü olarak bilinir ve daima 0 ile 1 arasında bir sayıdır.

Yukarıdaki aktif güç ve güç üçgeni teoremi sadece hem akımın, hem de gerilimin tam bir sinüzoidal olduğunda geçerlidir. Bu yüzden akımın normal olarak bozuk olduğu alçak gerilim iletim uygulamalarında çok az kullanılır.

Uzayda

Elektriksel güç, elektriksel ve manyetik alanların her ikisinin olduğu durumlarda akar ve aynı yerde dalgalanır. Bunu en basit örneği, önceki bölümdeki elektrik devresinde gösterilmiştir. Yine de genel durumda, basit P=IV eşitliği daha karmaşık hesaplamalarda kullanılmalıdır. Belli bir alan üzerindeki elektrik ve manyetik alan vektörlerinin vektörel çarpımının integralidir:


P=\int_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot \mathbf{dA}. \,

Bu, poynting vektörünün yüzey integrali olduğunda sonuç da skaler olur.

Elektrik Enerjisi Nedir Vikipedi

Elektrik Enerjisi Nedir Vikipedi – Elektrik Enerjisi Ne Demektir? – Elektrik Enerjisi Hakkında

Elektrik enerjisi, elektriksel potansiyel enerjiden yeniden türetilen enerjidir. Bir elektrik devresi tarafından çekilen ve tüketilen enerjiyi açıklar. (örneğin elektriksel güçten elde edilir). Bu enerji, devrede üretilen elektrik akımı ve elektrik potansiyeli kombinasyonu tarafından elde edilir. Bu noktadaki elektriksel potansiyel enerji, başka bir enerji türüne dönüştürülür. Böylece tüm elektriksel enerji, kullanılmadan önceki potansiyel enerjidir. Potansiyel enerjiden elde edilen elektrik enerjisi daima başka bir enerji türü olarak açıklanabilir (ısı, ışık, hareket, vb.).

Elektrik üretimi

Elektrik üretimi, diğer enerji biçimlerindeki elektrik enerjisinin üretilmesi işlemidir.

Elektrik uygulamaları için, elektriğin ilk üretilme işlemidir. Diğer işlemler, elektrik güç endüstrisi tarafından gerçekleştirilen, elektrik iletimi, dağıtımı ve hidroelektrik santral vasıtasıyla elektrik gücünün depolanması yöntemleridir.

Elektrik, çoğunlukla bir elektrik santralinde elektrik üreteci (generatör) tarafından üretilir.

Elektrik enerjisi ölçü birimi olarak, çoğunlukla kilovatsaat (kWh) kullanılır.

İstanbul’un Fethinin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları

İstanbul’un Fethinin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları – İstanbul’un Fethinin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları Nelerdir?

 • Türkler dünya siyasetinin ve Avrupa tarihinin önemli unsuru olmuştur.
 • Bizans İmparatorluğu sona ermiştir.
 • Fetih sırasında kullanılan topların güçlü surları yıkabileceği görülmüştür.
 • Ortaçağ sona ermiş, Yeniçağ başlamıştır.
 • Avrupalılar İstanbul’da elçilikler kurmaya başlamıştır.
 • Derebeylikler yıkılmış, mutlak krallıklar kurulmaya başlamıştır.
 • Avrupa’da Coğrafi Keşiflerin ve Rönesans‘ın oluşumu hızlanmıştır.

İstanbul’un Fethinin Türk Tarihi Açısından Sonuçları

İstanbul’un Fethinin Türk Tarihi Açısından Sonuçları – İstanbul’un Fethinin Türkler Açısından Sonuçları

 • Osmanlının iki kıta arasındaki bütünlüğü sağlanmıştır.
 • Boğazların egemnliği Osmanlı’ya geçmiştir.
 • Başkent İstanbul’a taşınmıştır. (Yıkılışa kadar İstanbul başkent olacaktır.)
 • Osmanlıların İslam dünyasındaki saygınlığı artmıştır.
 • Osmanlı Devleti’nde ”Yükselme Dönemi” başlamıştır.
 • Devlet İmparatorluk haline gelmiştir.
 • Ticaret yollarının (İpek Yolu) denetimi Türklerin eline geçmiştir.
 • 2.Mehmet ”Fatih” (Fetheden) unvanını almıştır.
 • Türklerin Avrupa’da ilerleyişi hızlanmıştır.

İstanbul Nasıl Fethedilmiştir?

İstanbul Nasıl Fethedilmiştir? – İstanbul’un Fethi Nasıl Gerçekleşmiştir?

 • Hazırlıklar tamamlandıktan sonra 6 Nisan 1453’te kuşatma başlamıştır. Fatih, 21-22 Nisan gecesi 72 parçalık donanmayı Tophane’den Kasımpaşa Limanı’na, yani Haliç’e indirmiş, gittikçe güç kaybeden İstanbul 29 Mayıs 1453‘te alınmıştır.
 • 53 günlük kuşatmadan sonra fethedilen şehirde, halka din ve mezhep özgürlüğü tanınmıştır. Nitekim İstanbul’da Gregoryen Ermeni Patrikhanesi‘nin kurulmasına izin verilmiştir.
 • Bununla birlikte, Ortodoks Kilisesi’nin başına Katolik ve Ortodoks birleşmesine karşı çıkan birisi getirilmiştir. Bundaki amaç Hristiyan birliğini parçalamaktır.

Toplam 631 sayfa, 4. sayfa gösteriliyor.« İlk...23456...102030...Son »