Sokullu Mehmet Paşa Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir?

Sokullu Mehmet Paşa Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir? – Sokullu Mehmet Paşa Döneminde Yapılan Çalışmalar Nelerdir? – Sokullu Mehmet Paşa Dönemindeki Gelişmeler Nelerdir?

 • Enderun’da yetişmiş bir devşirme olan Sokullu Mehmet Paşa Kanuni, 2.Selim ve 3.Murad dönemlerinde sadrazamlık yapmıştır.
 • Kanuni’nin ölümünden sonra önce 2.Selim, daha sonra 3.Murad tahta geçmiştir. Ancak her iki padişahın döneminde de Sokullu Mehmet Paşa etkili olmuştur. Bu yüzden bu döneme Sokullu Dönemi adı verilmiştir.

Sokullu Dönemi’nde;

 • 1568’de Yemen Osmanlı’ya bağlanmış, ayrıca Sakız Adası fethedilmiştir.
 • 1570’te Akdeniz ticaretine hakim olmak amacıyla Kıbrıs fethedilmiştir.
 • 1571’de Haçlı donanmasıyla İnebahtı Deniz Savaşı yapılmış, ancak bu savaşta başarı sağlanamamıştır. İnebahtı’da Osmanlı donanması yakılmıştır. Sadece Uluç Ali Paşa komuta ettiği filoyu kurtarmış, bu başarısından dolayı Kaptan-ı Deryalığa getirilerek Kılıç Ali Paşa adını almıştır.
 • Sokullu Mehmet Paşa Venedik elçisine İnebahtı Deniz Muharabesi ile ilgili olarak ”Biz Kıbrıs’ı almakla sizin kolunuzu kestik, siz İnebahtı’da bizi yenmekle sakalımızı traş ettiniz. Kesilen kolun yerine yenisi gelmez, fakat kesilen sakalın yerine daha gürü çıkar.” cevabını vermiştir.
 • 1574’te Tunus’un alınmasıyla Kuzey Afrika’nın fethi tamamlanmıştır.
 • 1576’da Vadiü’s-Seyl Savaşı ile Fas Osmanlı egemenliğine girmiştir.
 • Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa tarafından Don- Volga Kanalı, Süveyş Kanalı ve Karadeniz-Marmara Kanalı olmak üzere 3 proje hazırlanmış, ancak başarı sağlanamamıştır.
 • Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın 1579’da ölümüyle Osmanlı Devleti yükselme döneminden ”Duraklama Dönemi”ne girmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Çıkan İç İsyanlar Nelerdir?

Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Çıkan İç İsyanlar Nelerdir?

 • Canberdi Gazali İsyanı: Memlûk komutanlarından Canberdi Gazali, Memlûk devletini yeniden kurmak için ayaklanmıştır. İsyan kısa sürede bastırılmıştır.
 • Ahmet Paşa İsyanı: Geleneklere göre sadrazam olma sırası kendisindeyken, padişahın bir değişiklik yaparak sadrazamlığa İbrahim Ağa’yı ataması ve Ahmet Paşa’yı Mısır valiliğine göndermesi üzerine, Ahmet Paşa’nın Mısır’da çıkardığı bir ayaklanmadır. İsyan bölgedeki Yeniçeriler tarafından bastırılmıştır.
 • Kalender Çelebi İsyanı: Tımarlarının elinden alınmasını bahane eden Kalender Çelebi sipahileri ile birlikte ayaklanmış, tımarı geri verilerek isyan bastırılmıştır.
 • Baba Zünnûn İsyanı: Vergi sorunu yüzünden çıktığı için, bu isyan ekonomik karakterlidir. Yozgat’ta Bozoklu bir boy beyi olan Baba Zünnûn tarafından çıkarılan bu isyan kısa sürede kontrol altına alınmıştır.

Havanın Ağırlığı Nasıl Ölçülür?

Havanın Ağırlığı Nasıl Ölçülür? – Havanın Ağırlığını Ölçme Yöntemi Nasıldır?

Gazlar sıvılar ve katılar gibi elle tutulamaz fakat ölçme işlemi sıvılar ile aynı şekilde olur.Yani gaz maddelerin kütleleri de sıvı maddelerin kütleleri gibi ölçülür.Sıvıların ölçüsünde olduğu gibi önce gaz maddelerinin konulacağı kabın darası ölçülür. Daha sonra gaz madde doldurularak yeniden ölçüm yapılır. Son ölçüm ile ilk ölçüm arasındaki fark gaz maddenin kütlesini verir.

Yavuz Sultan Selim (1.Selim) Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir?

Yavuz Sultan Selim (1.Selim) Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir? – Yavuz Sultan Selim (1.Selim) Döneminde Yapılan Çalışmalar Nelerdir? – Yavuz Sultan Selim (1.Selim) Dönemindeki Gelişmeler Nelerdir?

 • Yavuz Sultan Selim, babasının tahtı terk etmesiyle yeniçerilerin de desteğini alarak hükümdar olmuştur.(1512) 1513’te Şehzade Korkut boğdurulmuş, Şehzade Ahmet de yakalanıp idam edilmiştir. Böylece taht kavgaları önlenmiş ve merkezi otorite sağlanmıştır.

Yavuz döneminde;

 • 1514’te Safevilerle yapılan Çaldıran Savaşı kazanılmış ve böylece Doğu Anadolu Osmanlı egemenliğine girmiştir.
 • 1515’te Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğulları Beyliği ortadan kaldırılmış, Ramazanoğulları Beyliğinin de Osmanlı otoritesine itaat etmesiyle Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanmıştır.
 • 1516 Mercidabık Savaşı ile Memlûklar mağlup edilmiş ve Suriye ele geçirilmiştir.
 • 1517 Ridaniye Savaşı ile Memlûklar kesin olarak yenilmiş ve Mısır fethedilmiştir.

Mısır Seferi’nin Sonuçları Nelerdir?

 • Halifelik makamı Osmanlı Devleti’ne geçmiş, böylece Osmanlı’da yönetim ”teokratik” (dinsel) özelliğe bürünmüştür.
 • Yavuz Sultan Selim ”Mekke ve Medine’nin Hizmetçisi” unvanı almıştır.
 • Osmanlı Devleti’nde ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim olmuştur. Saltanat makamı içinde halifelik anlayışını uygulayan tek devlet Osmanlı Devleti’dir.
 • Baharat Yolu’nun denetimi tamamen Osmanlılara geçmiş ve Doğu Akdeniz’deki Osmanlı hakimiyeti güçlenmiştir.
 • Osmanlı Devleti’nde devlet hazinesini altınla dolduran ve bu yüzden hazinenin kapısında daima onun mührü asılı olan tek padişah Yavuz Sultan Selim’dir.
 • Kutsal Emanetler İstanbul’a getirilmiştir.
 • Tokat’ta ortaya çıkan Bozoklu Celal Ayaklanması 1518’de bastırılmıştır. (17.yüzyılda Anadolu’daki isyanlara ”Celali İsyanları” denmesinin sebebi budur.)

2. Bayezid Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir?

2. Bayezid Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir? – 2. Bayezid Döneminde Yapılan Çalışmalar Nelerdir? – 2. Bayezid Dönemindeki Gelişmeler Nelerdir?

 • 2.Bayezid dönemi yükselme devri içinde ”duraklama devri” olarak görülür.
 • Bu dönemde fetihler durma noktasına gelmiş, siyasi faaliyetler azalmıştır. Bunun en önemli sebebi Cem Sultan Meselesi‘nin bir dış sorun haline gelmesidir.
 • Cem Sultan, 2.Bayezid’in hükümdarlığını tanımayarak Bursa’ya gelmiş, hakimiyet alameti olarak adına hutbe okutup para bastırmıştır. Devletin paylaşılmasını ve Anadolu’nun kendisine verilmesini istemiştir. Konya’ya gelip Karamanoğullarının desteğini alan Cem Sultan, Şam ve Mısır’a gidip Memlûklulardan da destek almıştır.
 • Ancak aldığı yardımlarla Anadolu’ya giren Cem Sultan Akşehir’de yapılan savaşı kaybetmiş ve Rodos şövalyelerine sığınmak zorunda kalmıştır. (1492)
 • Böylece Cem Sultan sorunu bir iç sorunken Avrupa sorunu haline gelmiştir. Önce Fransa daha sonra Vatikan’a gönderilen Cem Sultan 1495’te hastalanarak (kimine göre zehirlenerek) ölmüştür.
 • 1484’te Kili ve Akkerman kaleleri alınarak Boğdan’ın fethi kesinleşmiş, böylece Osmanlı ve Kırım toprakları karadan birleşmiştir. Bunun üzerine bölgeye asker gönderen Leh kuvvetleri ile yapılan mücadelede Leh ordusu geri püskürtülmüştür.
 • İspanya’da baskı altında olan Yahudiler Osmanlı topraklarına yerleştirilmiştir.
 • 2.Bayezid dönemindeki bir diğer gelişme ise, Safevi Devleti’nin kışkırtmasıyla Anadolu’da ortaya çıkan Şahkulu Ayaklanması‘dır. Şiîliği yaymayı hedefleyen bu ayaklanma güçlükle de olsa bastırılmıştır.

Toplam 631 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.12345...102030...Son »