İstanbul’un Fethedilmesinin Sebepleri Nelerdir?

İstanbul’un Fethedilmesinin Sebepleri Nelerdir? – İstanbul’un Fethinin Sebepleri Nelerdir? – İstanbul Neden Fethedilmiştir?

 • Hz. Muhammed’in İstanbul’un fethedileceğini belirtmesi ve onun fetheden ordu ve komutanları övmesi (Dini Neden)
 • Devletin toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi (Siyasi Neden)
 • İstanbul’un jeopolitik/coğrafi konumu ve ticari merkez olması (Siyasi Neden)
 • Bizans’ın entrikalarına son verilmek istenmesi (Siyasi Neden)
 • Boğazlara ve İpek Yolu ticaretine hakim olmak istenmesi (Ekonomik Neden)

2.Murat Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir?

2.Murat Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir? – 2.Murat Döneminde Yapılan Çalışmalar Nelerdir? – 2.Murat Dönemindeki Gelişmeler Nelerdir?

 • 2.Murat öncelikle amcası Mustafa Çelebi’nin isyanını bastırmış ve Mustafa Çelebi yakalanarak öldürülmüştür. (Bu olay Düzmece Mustafa Olayı olarak da bilinir.)
 • 1422’de İstanbul kuşatılmış ve ilk kezdonanma” kullanılmıştır. Ancak kuşatma esnasında, 2.Murat’ın küçük kardeşi Şehzade Mustafa’nın isyan etmesi üzerine kuşatma kaldırılmıştır. İznik’e gelen 2.Murat kardeşini boğdurtarak öldürtmüştür.
 • Bu dönemde Aydın, Menteşe ve Germiyanoğulları ele geçerilmiş; Sırbistan vergiye bağlanmış, Arnavutluk da himaye altına alınmıştır.
 • Balkanlarda peşpeşe gelen yenilgiler Osmanlı Devleti’ni zor duruma sokmuş ve bu gelişme sonucunda 1444’te Haçlılarla Edirne-Segedin Antlaşması imzalanmıştır.
 • Edirne-Segedin Antlaşması Osmanlıların Balkanlarda imzaladığı ilk antlaşmadır.
 • 2.Murat tahtı kendi isteğiyle 12 yaşındaki oğlu 2.Mehmet’e bırakınca, Haçlılar bu durumu fırsat bilerek Segedin Antlaşması’nı bozup saldırıya geçmiştir. Çandarlı Halil Paşa ve diğer devlet adamlarının ısrarı ile 2.Murat ordunun başına geçerek Haçlı ordusunu bozguna uğratmıştır.
 • 2.Murat Osmanlı tarihinde tahtı gönüllü olarak bırakan ilk ve tek padişahtır.
 • Türkleri Balkanlardan atma düşüncesi ile yeniden harekete geçen Haçlı ordusu ile 1448’de 2.Kosova Savaşı yapılmıştır. Yaklaşık 3 gün süren bu savaşın sonucunda Haçlı ordusu ağır bir yenilgi almıştır.

Bu savaşla;

 • Balkanlar kesin olarak Türk yurdu haline gelmiştir.
 • Haçlılar bir daha Osmanlılara saldırma cesareti gösterememiştir.
 • Türklerin son savunma, Haçlıların son saldırı savaşı olmuştur.
 • 1.Murat döneminde açılan Enderun Mektebi’ne pozitif bilimler eklenmiştir.
 • Devşirme sistemi geliştirilmiş ve kanunlaştırılmıştır.
 • Arapça ve Farsça pek çok eser tercüme edilmiştir.
 • Edirne’de Buçuk Tepe İsyanı çıkmıştır. (ilk yeniçeri ayaklanmasıdır.)

1.Mehmet Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir?

1.Mehmet Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir? – 1.Mehmet Döneminde Yapılan Çalışmalar Nelerdir? – 1.Mehmet Dönemindeki Gelişmeler Nelerdir?

 • Çelebi Mehmet, Ankara Savaşı sonrası sarsılan devlet otoritesini yeniden sağladığı ve devleti yeniden toparladığı için Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak kabul edilir.

Bu dönemde;

 • Anadolu Türk birliğini kurma yolunda önemli adımlar atılmıştır.
 • 1416’da Venediklilerle ilk deniz savaşı (Çalı Bey) yapılmış, ancak her iki devlet de birbirine üstünlük sağlayamamıştır.
 • Bu dönemin en önemli gelişmesi ise 1419’da çıkan Şeyh Bedreddin İsyanı‘dır.
 • Şeyh Bedreddin İsyanı Osmanlı Devleti’nde çıkan ilk dini ve sosyal içerikli isyandır.
 • Şeyh Bedreddin ile müritleri Torlak Kemal ve Börklüce Mustafa‘nın İzmir ve Manisa’da çıkardığı bu isyan kısa sürede bastırılmış ve Şeyh Bedreddin Serez’de (Orta Makedonya’da bir şehir) idam edilmiştir. (1420)
 • Bu dönemde ortaya çıkan bir diğer önemli gelişme de, Çelebi Mehmet’in kardeşi Mustafa Çelebi’nin taht mücadelesi için başlattığı isyandır. (Düzmece Mustafa Olayı) Bu isyan da bastırılmış ve Mustafa Çelebi Bizans’a sığınmıştır. (2.Murat döneminde sahneye tekrar çıkacaktır.)

Ankara Savaşı’nın Sonuçları Nelerdir?

Ankara Savaşı’nın Sonuçları Nelerdir? – Ankara Savaşı’ndan Sonra Gerçekleşen Olaylar Nelerdir?

 • Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur.
 • Balkanlardaki ilerleme durmuştur ve Bizans’ın ömrü uzamıştır.
 • Osmanlı Devleti’nde Fetret Devri (1402-1413) başlamıştır.
 • Yıldırım Bayezid’in oğullarından Mehmet Çelebi Amasya’da, Musa Çelebi Bursa’da, İsa Çelebi Balıkesir’de ve Süleyman Çelebi Edirne’de hükümdarlıklarını ilan etmişlerdir.
 • Osmanlı Devleti’nde Fetret Devri’ne Çelebi Mehmet (1. Mehmet) son vermiştir.

1. Bayezid Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir?

1. Bayezid Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir? – 1. Bayezid Döneminde Yapılan Çalışmalar Nelerdir? – 1. Bayezid Dönemindeki Gelişmeler Nelerdir?

 • Bu dönemde Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Candaroğulları, Menteşeoğulları, Kadı Burhaneddin Devleti ve Saruhanoğulları ele geçirilmiş; böylece ilk kez Anadolu Türk siyasi birliği büyük ölçüde sağlanmıştır.
 • Merkezi Kütahya olmak üzere Anadolu Beylerbeyliği kurulmuştur.
 • 1391’de Yıldırım Bayezid ilk kez İstanbul’u kuşatmıştır.
 • 1369’da Haçlılarla yapılan Niğbolu Savaşı‘nda büyük bir zafer kazanılmıştır.
 • Yıldırım, Niğbolu zaferinden sonra İstanbul’u yeniden kuşatmış, kuşatma sırasında Anadolu Hisarı (Güzelcehisar) yapılmıştır. Ancak Anadolu’da Timur tehlikesinin ortaya çıkması sonucu kuşatma kaldırılarak Bizans’la anlaşma yapılmıştır.
 • 1402 Ankara Savaşı’nda Yıldırım ve Timur’un orduları karşılaşmış, savaşı Timur kazanmış ve Yıldırım Bayezid esir düşmüştür.

Toplam 636 sayfa, 10. sayfa gösteriliyor.« İlk...89101112...203040...Son »