Özgürlük Hakkında Bilgi

Özgürlük Hakkında Bilgi – Özgürlük Nedir Vikipedi – Özgürlük Hakkında Kısa Bilgi

Özgürlük veya erkinlik, birinin engellenmeden ya da sınırlandırılmadan istediğini seçebilmesi, yapabilmesi ve hareket edebilmesi durumudur. Felsefede, determinizm karşıtı özgür irade fikrini içerir.  Politikada özgürlük, hükümet baskısından bağımsızlıktır.

Çoğunlukla hakların diliyle ifade edilen özgürlük,  kişinin diğer bireylerin haklarına saygı duyduğu sürece dilediği şekilde davranmasını, kimse tarafından zorla engellenmemesi ya da durdurulmamasını belirtir. Bu durum, Locke’un doğal haklar geleneğinden kaynaklanır.  Özgürlük üstüne yazılan tarihsel kitaplar arasında John Stuart Mill’in 1859 yılından basılan Hürriyet Üstüne isimli denemesi bulunmaktadır.  Mill, Hürriyet Üstüne adlı çalışmasında çoğunluk adı altında, azınlıkta kalan düşüncelerin bastırılmaya çalışılmasından duyduğu kaygıyı dillendirmekte ve mutlak müdahalesizlik anlayışını ortaya koymaktadır.  20. yüzyılın filozoflarından Isaiah Berlin İki Özgürlük adlı eserinde özgürlüğün birbirine zıt yorumları olarak iki bakış açısı arasındaki farklılıkları anlatır, bunlar negatif özgürlük ve pozitif özgürlüktür.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 06 Ekim 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats