Osmanlı Devleti’nde Divan Üyeleri Kimlerden Oluşur?

Osmanlı Devleti’nde Divan Üyeleri Kimlerden Oluşur? – Osmanlı Devleti’nde Divan Temsilcileri

  • Sadrazam
  • Kubbealtı Vezirleri
  • Kazasker (Kadıasker)
  • Defterdar
  • Nişancı
  • Reisü’l-Küttap
  • Şeyhü’l-İslam/Bâb-ı Meşihat (Müftü)
  • Yeniçeri Ağası
  • Kaptan-ı Derya (Kapudan Paşa)

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 16 Aralık 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats