Orhan Bey Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir?

Orhan Bey Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir? – Orhan Bey Döneminde Yapılan Çalışmalar – Orhan Bey Dönemindeki Gelişmeler Nelerdir?

 • Orhan Bey dönemi Osmanlıların beylikten ”Devlet” aşamasına geldiği dönemdir.
 • Orhan Bey 1326’da Bursa’yı fethederek burayı merkez yapmıştır.
 • 1329’da yapılan Maltepe Savaşı sonucunda Bizans mağlup edilmiş ve 1331’de İznik alınmıştır. Bu gelişme üzerine İznik başkent yapılmıştır.(1331)
 • 1336’da İlhanlılara ödenen vergi kesilmiş ve devlet tam bağımsız olmuştur.
 • 1337’de İzmit’in alınmasıyla Kocaeli bölgesinin fethi tamamlanmıştır.
 • 1345’te Karesioğullarına son verilmiştir.
 • 1353’te Balkanlar’daki ilk toprak parçası olan Çimpe Kalesi alınmış, böylece ilk kez Rumeli’ye geçilmiştir. Bundan sonra Türkmenler buralara iskan edilmiştir.
 • Sultan” unvanını ilk kez kullanan Osmanlı padişahıdır. (Sultanü’l-azim)
 • İlk divan teşkilatı ve vakıf örgütü kurulmuştur.
 • İlk kez vezirlik makamı oluşturulmuştur. (Atanan ilk vezir Alaaddin Paşa‘dır.)
 • İlk düzenli ordu (yaya ve müsellem) oluşturulmuştur.
 • İlk medrese İznik’te açılmıştır. (iznik Orhaniyesi)
 • İlk tersane Karesioğullarının alınmasıyla Karamürsel’de kurulmuştur.
 • İlk darphane kurulmuş ve ilk gümüş para (akçe) bastırılmıştır.
 • İlk kez kadı ve subaşı tayini yapılmıştır.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 13 Aralık 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Anahtarlar:
  , osman bey zamanında yapılan faliyetler, orhan be ydoneminde yapılan yelikler nelerdşr, orhan bey zamanında yapılan faaliyetler

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats