Orhan Bey Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir?

Orhan Bey Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir? – Orhan Bey Döneminde Yapılan Çalışmalar – Orhan Bey Dönemindeki Gelişmeler Nelerdir?

 • Orhan Bey dönemi Osmanlıların beylikten ”Devlet” aşamasına geldiği dönemdir.
 • Orhan Bey 1326’da Bursa’yı fethederek burayı merkez yapmıştır.
 • 1329’da yapılan Maltepe Savaşı sonucunda Bizans mağlup edilmiş ve 1331’de İznik alınmıştır. Bu gelişme üzerine İznik başkent yapılmıştır.(1331)
 • 1336’da İlhanlılara ödenen vergi kesilmiş ve devlet tam bağımsız olmuştur.
 • 1337’de İzmit’in alınmasıyla Kocaeli bölgesinin fethi tamamlanmıştır.
 • 1345’te Karesioğullarına son verilmiştir.
 • 1353’te Balkanlar’daki ilk toprak parçası olan Çimpe Kalesi alınmış, böylece ilk kez Rumeli’ye geçilmiştir. Bundan sonra Türkmenler buralara iskan edilmiştir.
 • Sultan” unvanını ilk kez kullanan Osmanlı padişahıdır. (Sultanü’l-azim)
 • İlk divan teşkilatı ve vakıf örgütü kurulmuştur.
 • İlk kez vezirlik makamı oluşturulmuştur. (Atanan ilk vezir Alaaddin Paşa‘dır.)
 • İlk düzenli ordu (yaya ve müsellem) oluşturulmuştur.
 • İlk medrese İznik’te açılmıştır. (iznik Orhaniyesi)
 • İlk tersane Karesioğullarının alınmasıyla Karamürsel’de kurulmuştur.
 • İlk darphane kurulmuş ve ilk gümüş para (akçe) bastırılmıştır.
 • İlk kez kadı ve subaşı tayini yapılmıştır.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 13 Aralık 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats