Nikolas Kopernik Kimdir Vikipedi

Nikolas Kopernik Kimdir Vikipedi – Nikolas Kopernik Biyografisi – Nikolas Kopernik’in Hayatı – Nikolas Kopernik Hakkında

Polonyalı gök­bilimci (Torun 1473-Fromborg 1543).

1491’de Krakow Üniversitesi’nde öğ­renim görürken matematik ve astrono­miyle ilgilendi. 1496’da İtalya’ya gitti. Bologna Üniversitesi’nde kilise yasası ve astronomi öğrenimi gördü. 1500’de Roma’da astronomi dersleri verdi. 1501’de Padova Üniversitesi’nde tıp öğrenimi görmeye başladı. 1506’da Polonya’ya dönerek Ermeland pisko­posu olan dayısının Heilsberg’deki sa­rayında 1512’ye kadar tıp danışmanı olarak kaldı. Dayısının ölümünden sonra Fromborg’a giderek ölümüne kadar 31 yıl, hem din adamı olarak çalış­tı, hem de bölgenin yoksul halkına he­kim olarak yardım etti. Kopernik’e çağdaş astronominin kuru­cusu denilmesine neden olan ünlü ese­ri Gök Cisimlerinin Dolanımları Üze­rine Varsayım ve Yapılarına ilişkin Yorum adıyla 1543’te ölüm döşeğindeyken yayınlandı.

Kopernik Sistemi

Gökbilimde Güneş Sistemi’ni ve gezegenlerin gökyüzün­deki hareketlerini açıklayan temel ku­ram. Kopernik 1543’te Gök Cisimleri­nin Dolanımları Üzerine Varsayım ve Yapılarına ilişkin Yorum adlı eserin­de, o zamana kadar kabul edilenin ak­sine Yer’in değil, Güneş’in evrenin merkezinde olduğunu ileriye sürdü.

Bu kuram başlıca üç madde altında topla­nır:

a) Yer evrenin merkezi değildir,

b) Tüm gezegenler Güneş’in çevresinde dairesel yörüngeler üzerinde dolanır, yani Güneş gezegenler sisteminin mer­kezidir.

c) Güneş’in görünen hareketi onun değil, Yer’in hareketi nedeniyle­dir ve Yer’de öteki gezegenler gibi Gü­neş’in çevresindedir dolanır.

İÖ 2. yüzyıldan Kopernik’e gelinceye kadar evrenin yapısı Claudius Ptolemaios’un Almagest adlı eserinde veril­diği biçimde kabul ediliyordu. Buna göre, Güneş, Ay, yıldızlar ve tüm ge­zegenler merkezde hareketsiz duran Yer’in etrafında dönerlerdi. Bu sistem­de her gök cismi dönen görünmez bir küre taşır. Böylece bir sistem içinde gök cisimlerinin hareketlerini açıkla­manın güçlüğü yanında, gün geçtikçe yeni gözlemlerle elde edilen sonuçlara uydurmak için sürekli yapılan düzelt­me ve ekler, sistemi daha da karmaşık bir hale sokuyordu. Sonunda işin için­den çıkılamaz bir duruma gelindi. An­cak Kilise, açısından da Yer’in evrenin merkezi olduğu düşüncesinden de vaz­geçme olanağı yoktu.

Tüm gök cisim­lerinin hareketlerini basite indiren Ko­pernik Sistemi başlangıçta kilisenin büyük tepkisiyle karşılaştı. Fakat teleskobun keşfi ve Galile’nin yaptığı göz­lemler, Kopernik modelinin genelde doğru olduğunu ortaya koydu. Dani­markalı gökbilimci Tycho Brahe’nin gözlemlerini yorumlayan Johannes Kepler, gezegenlerin hareketleri hak­kında daha kesin sonuçlar elde etti ve gezegenlerin Güneş çevresindeki dolanımlarının Kopernik’in önerdiği gibi dairesel yörüngelerde değil, odakları­nın birinde Güneş’in bulunduğu eliptik yörüngeler üzerinde olduğunu buldu. Daha sonra Newton’un evrensel çekim ve hareket yasası da Güneş Sistemi’nin fiziksel gerekçelerini ortaya koydu.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 06 Kasım 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats