Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Sebep ve Sonuçları Nelerdir?

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Sebep ve Sonuçları Nelerdir? – Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Sebep ve Sonuçları Madde Madde


Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Nedenleri

1. Osmanlı orduları Filistin, Irak ve Suriye cephelerinde yenilgiler almış ve gücünü iyice yitirmiştir.

2. Wilson Prensiplerine göre mağlup olan devletlerin toprak bütünlünün korunacağı ve tazminat verilmeyeceğinin belirtilmiş olması, ileriyi göremeyen yöneticiler tarafından savaştan çekilmenin bir fırsat olacağı kanısına varılmasına yol açmıştır.

3. İttifak Devletleri I. Dünya Savaşı’nın birçok cephesinde yenilgiler ve ağır darbeler almış, gücünü kaybetmiştir.

4. Bulgaristan savaştan çekilmiş ve Makedonya cephesi çökmüştür. Osmanlı Devleti’nin Almanya ve Avusturya ile bağlantısı, yardımlaşması kesilmiştir. (Not: Bulgaristan savaştan çekilen ilk devlettir.)

5. Osmanlı ordusu asker sayısı itibari ile yeterli olmasına rağmen silah ve cephane açısından yetersiz kalmıştır.

6. İstanbul ve Boğazlar bölgesinin işgal tehdidi altında bulunması ve henüz kaybedilmemiş olması, biran önce ateşkes antlaşmasının yapılarak İstanbul’un kurtuluşunun sağlanacağı fikrini ortaya çıkarmış, antlaşmanın yapılmasına sebebiyet vermiştir.

7. Saltanat yönetimi ve yandaşlarının İngilizlerin hoşgörüsüne güvenmesi Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasına sebebiyet vermiştir.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Sonuçları

1. Mondros Ateşkes Antlaşmasının diğer devletlerle imzalanan antlaşmalardan ağır olmadığını düşünen İstanbul hükümeti sessiz kalmayı tercih etmiş, sonuç olarak yapılan uygulamalar neticesinde Türk halkında uyanma süreci başlamıştır.

2. Osmanlı Hükümeti halkına karşı sorumluluklarını yerine getiremez hale gelmiştir. Bu sebeple Türk halkında bağımsızlık düşüncesi güçlenmeye başlamış, İstanbul hükümetine olan inanç ve güven azalmıştır.

3. Mahalli direnişler için çalışmalar başlatılmış, Anadolu’da halk Mustafa Kemal’in etrafında toplanmaya başlamıştır.

4. Kuvayi Milliye birlikleri oluşturulmuş, işgalci kuvvetlere karşı bölgesel direniş hareketleri ortaya çıkmaya başlamıştır.

5. 13 Kasım 1918 tarihinde İtilaf Devletlerinin İstanbul’u işgale başlaması, fiilen Osmanlı Devleti’nin sonunun geldiğini göstermiştir.

6. Antlaşma metinlerinde geçen 7’inci madde sonucunda Anadolu toprakları işgale açık hale gelmiştir.

7. Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasından sonra Osmanlı hükümetinde değişiklikler yapılmıştır. 8 Kasım 1918 tarihinde Ahmet İzzet Paşa istifa etmiş, 11 Kasım 1918 tarihinde yerine Tevfik Paşa hükümeti kurulmuştur. Padişah Vahdettin 21 Aralık 1918 tarihinde 4 ay içinde seçimlerin yapılması kaydı ile Mebusan Meclisini feshetmiştir.

İtilaf Devletlerinin baskıyı arttırması neticesinde Tevfik Paşa hükümeti yerini 4 Mart 1919 tarihinde İngiliz manda ve himaye yönetimini savunan Damat Ferit Paşa yönetimine bırakmıştır.

Mustafa Kemal Mondros Mütarekesi sonucunda ateşkesin koşullarının yanlış uygulanabileceğine dikkat çekmeye çalışmış, orduların terhis edilmemesi için çalışmalara başlamıştır. Türk vatanının bağımsızlığını koruması konusundaki kararlı tutum ve davranışları Türk halkının etrafında toplanmasına sebebiyet vermiştir.

Mondros Ateşkes Antlaşması sonucunda başlayan işgallere karşı Türk halkı, mitingler düzenleyerek işgallere karşı çıkmaya çalışmış, topraklarını korumak amacıyla yapılacak mücadeleler için direniş cemiyetleri kurmuş ve örgütlenme faaliyetlerine başlamıştır.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 22 Kasım 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats