Matematik Sembolleri

Matematik Sembolleri – Matematik Sembolleri Nedir? – Matematik Sembolleri Listesi

Temel matematik

Aritmetik

Sembol Adı İlgili madde
+ \!\, Artı toplama
- \!\, Eksi çıkarma
\times \!\, Kartezyen çarpım çarpma
\cdot \!\, Nokta çarpım
\div \!\, Bölü bölme
/ \!\,
\pm \!\, Artı-eksi işareti
\mp \!\, Eksi-artı işareti

Aralıklar

Sembol Adı Yorumlama
[\ldots] Kapalı aralık [a,b] \  : a b kapalı aralığı
\langle \ldots \rangle <a,b> \  : İlk koordinatı a, ikinci koordinatı b olan çarpım kümesi elemanı
]\ldots[ Açık aralık ]a,b[ \  : a b açık aralığı
(\ldots) (a,b) \  : a b açık aralığı
[\ldots[ sağdan yarı açık aralık
[\ldots)
\langle \ldots)
]\ldots] soldan yarı açık aralık
(\ldots]
(\ldots\rangle
\lfloor \ldots \rfloor \!\,
\lceil \ldots \rceil \!\,
\lfloor \ldots \rceil \!\,

Trigonometrik fonksiyonlar

Sembol Adı Açıklama
\sin\,z Sinüs Merkezi orijin olan 1 birim yarıçaplı çember üzerindeki bir noktanın y eksenine göre koordinatıdır
\cos\,z Kosinüs Merkezi orijin olan 1 birim yarıçaplı çember üzerindeki bir noktanın x eksenine göre koordinatıdır.
\sec\,z Sekant Kosinüs fonksiyonunun tersi
\csc\,z Kosekant Sinüs fonksiyonunun tersi
\tan\,z Tanjant Merkezi orijin olan, 1 birim yarıçaplı birim çemberdeki x=1 şeklinde y eksenine paralel çizilen doğru
\operatorname{tg}\,z
\cot\,z Kotanjant Analitik düzlemde yarıçapı 1 cm olan birim çember üzerinde α açısının ordinatıyla apsisinin oranı
\operatorname{cotg}\,z

Kümeler

Sembol Adı Yorumlama
\empty \!\, Boş Küme
\varnothing \!\, \{ n \in \mathbb{N} : 1 < n^2 < 4 \} = \varnothing
\{\} \!\,
\in \!\, Eleman
\notin \!\, Eleman değil
\subseteq \!\, Alt küme
\subset \!\,
\supseteq \!\, Kapsar
\supset \!\,
\cup \!\, Birleşim
\cap \!\, Kesişim
A^c \ A’nın tümleyeni
\setminus \!\, Fark  A \setminus B \ ( A kümesinin B kümesinden farkı)
  /  \  A / B \  : A kümesinin B bağıntısına bölüm kümesi
 A_X^c \ A kümesinin X evreni içerisindeki tümleyeni
\prod \!\, Çoklu kartezyen çarpım
\bigcup \ Çoklu birleşim
\bigcap \ Çoklu kesişim
\biguplus \ Ayrık birleşim birleşen kümeler birbirinden ayrık, ikişerli kesişimleri boş

Sayılar

Sembol Adı Açıklama
\mathbb{N} \!\, Doğal sayılar kümesi \mathbb{N} =  \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ...  \}
\mathbb{N}^+ \!\, Sayma sayıları kümesi \mathbb{N}^+ = \left\{ 1, 2, 3, ... \right\}
\mathbb{N}^*
\mathbb{N}_{>0}
\mathbb{N}_{1}
\mathbb{N}_0 sıfır dahil olmak üzere doğal sayılar kümesi \mathbb{N}_0 =  \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ...  \}
\mathbb{Z} \!\, Tam sayılar kümesi \mathbb Z = \{..., -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... \}
\mathbb Z^{+} Pozitif tam sayılar \mathbb Z^{+} = \{ +1, +2, +3, +4, +5... \}
\mathbb Z^{-} Negatif tam sayılar \mathbb Z^{-} = \{ ..., -3, -2, -1 \}
\mathbb{P} \!\, Asal sayılar kümesi
\mathbb{Q} \!\, Oranlı sayılar kümesi \mathbb Q = \{ \frac{a}{b} | a,b \in \mathbb Z \and b \neq 0 \}
\mathbb Q^{+} Pozitif oranlı sayılar
\mathbb Q^{-} Negatif oranlı sayılar
\mathbb{R} \!\, Gerçek sayılar kümesi
\mathbb{C} \!\, Karmaşık sayı kümesi
\mathbb{K} \!\,

Mantık

Sembol Adı Yorumlama
= \!\, Eşittir x=y \!\, ( x eşittir y’ye )
\ne \!\, Eşit değildir x \ne y (x eşit değildir y’ye).
2 + 2 ≠ 5
\and \!\, Ve
\or \!\, Veya
\Rightarrow \!\, İse, Gerektirir, İçin gerek şart
\Leftrightarrow \!\, Ancak ve ancak, İçin gerek ve yeter şart
\Leftarrow \ Ancak, İçin yeter şart
\forall \!\, Her, Bütün
\exists \!\, Vardır, En az bir
\exists! \!\, Yalnızca bir tane vardır, Vardır tek türlü

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 14 Ekim 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats