Kütle ile Ağırlık Arasındaki Farklar

Kütle ile Ağırlık Arasındaki Farklar – Kütle ile Ağırlık Arasındaki İlişki – Kütle ile Ağırlık Arasındaki Farklar Nelerdir?

Ağırlık, bir cisme uygulanan kütle çekim kuvvetidir. Dünya’da bir cismi ele alırsak yükseğe çıkıldıkça ağırlığı azalır; kutuplara gidildikçe ağırlığı artar, ekvatora gittikçe ağırlığı azalır. Ağırlık birimi Newton’dur ve kısaca   ‘N’  ile gösterilir.

Yatay bir taban üzerine konan bir cismin, o taban üzerine yaptığı basınca ya da bir noktaya asılı bir cismin, o noktaya uyguladığı yer çekimi kuvveti ağırlık olarak nitelendirilir.

Bu bakımdan, ağırlığın yönü, yer çekimi kuvvetinin yönündedir. Bu da, cismin kütlesine ve o yerin ivmesine bağlıdır. İvme, yeryüzünde cismin bulunduğu yere göre değişebildiğine göre, kütlesi sabit olan bir cismin mutlak ağırlığı, küre üzerinde bulunduğu yere göre değişebilir.

Kütle ise bir cismin özündeki niceliklerin ölçüsüdür. Diğer bir deyişle kütle, madde miktarıdır. Ayrıca nesnenin hareket etmeye karşı gösterdiği direnç olarak da adlandırılabilir. Kütlesi büyük olan nesneye aynı kuvvet uygulandığında hızlanması daha düşük olur. Diğer bir deyişle kütlesi büyük olan daha büyük eylemsizliğe sahiptir.

Günlük kullanımda kütle genellikle ağırlık ile karıştırılır. Kütle bulunduğu ortamın yerçekimine göre değişmez bir değerdir. Skaler bir büyüklüktür.

Ağırlık=Kütle x Yer çekimi ivmesi

Ağırlık ve Kütle Arasındaki Farklar

  • Kütle, bir cismin değişmeyen madde miktarıdır. Ağırlık ise bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğüdür.
  • Kütle eşit kollu terazi ile ağırlık dinamometre (veya aylı el kantarı) ile ölçülür.
  • Kütle yönsüz (skaler), ağırlık ise yönlü (vektörel) büyüklüktür.
  • Ağırlık cismin bulunduğu yere göre değişirken kütle değişmez. (Farklı gezegenlerde cisme uygulanan kütle çekim kuvveti farklı olduğu için ağırlık değişir).
  • Kütle birimi kg ya da gr dır. Ağırlık birimi N ya da dyn dir.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 11 Kasım 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats