Karahanlıların Önemli Özellikleri

Karahanlıların Önemli Özellikleri – Karahanlıların Önemli Özellikleri Nelerdir? – Karahanlılar Hakkında

 • Orta Asya’da kurulan ilk Türk-İslam devletidir. Aynı zamanda İslamiyet’i devlet dini olarak benimseyen ilk büyük Müslüman Türk devletidir.
 • Uygur alfabesini kullanmışlar, Türkçeyi de ”resmi dil” olarak kabul etmişlerdir.
 • Yönetimde vezirlere Türkçe bir ad olan ”Yuğruş” unvanını vermişlerdir.
 • Türk-İslam edebiyatının ilk örneklerini vermişlerdir.
 • Türk tarihinde ilk posta teşkilatını kurmuşlardır.
 • Orduda ilk kez ”gulam sistemi”ni oluşturmuşlardır.
 • Türk-İslam mimarisinin temelleri ilk kez bu dönemde atılmıştır.
 • Bimarhane adı verilen şifahaneler (hastane) kurmuşlardır.
 • Ribat adı verilen Türk tarihinin ilk kervansaraylarını inşa etmişlerdir.
 • Türk-İslam sentezi ilk kez Karahanlılarla başlamıştır.
 • Semerkant, Buhara ve Kaşgar önemli bilim ve kültür merkezleridir.
 • Semerkant şehri bu dönemde ”Şehirlerin Şahı” unvanına sahipti.
 • Tabgaç Buğra Han tarafından Semerkant’ta açılan medreselerde ilk kez burslu eğitim sistemini uygulamışlardır.

Karahanlıların;

 • İkili yönetim anlayışı sürdürmeleri,
 • Uygur alfabesini kullanmaları,
 • Boylar birliği federasyonu şeklinde örgütlenmeleri,
 • Türkçe’yi resmi dil olarak seçmeleri

onların  Türk geleneklerine ve milli kimliklerine bağlı kaldığını göstermektedir.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 06 Kasım 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats