Karahanlılar Kimdir Vikipedi

Karahanlılar Kimdir Vikipedi – Karahanlılar Hakkında Bilgi – Karahanlı Devleti’nin Özellikleri

  • Batı Türkistan’da kurulan devletin bilinen ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han‘dır.
  • Satuk Buğra döneminde (920) İslamiyet resmi din olarak kabul edilmiştir.
  • Satuk Buğra Han, İslamiyet’i kabul ettikten sonra Abdulkerim adını almıştır.
  • Ebu Nasr Ahmet döneminde 999 yılında Samanoğulları Devleti’ne son verilmiştir.
  • Abbasi Halifesi, Ebu Nasr Ahmet’i ilk kez ‘‘İslam Hükümdarı’‘ olarak tanımıştır.
  • Karahanlılar’da en parlak dönem Yusuf Kadir Han dönemidir.
  • Yusuf Kadir Han’ın ölümünden sonra kardeş kavgaları başlamış ve ülke doğu-batı olarak ikiye ayrılmıştır. Doğu’da Tabgaç (Uluğ Kara) Buğra Han‘ın, Batı’da Ahmet Aslan Han‘ın bulunduğu bu devletlerden, Karahitaylar Doğu’ya, Harzemşahlar ise Batı’ya son vermiştir.
  • Doğu Karahanlı Devleti’nin ilk hükümdarı sayılan Tabgaç Buğra Han, adil bir yönetim uygulamıştır. Yusuf Has Hacip, ”Kutadgu Bilig” adlı eserini Tabgaç Buğra Han’a takdim etmiştir.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 06 Kasım 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats