Jeolojik Zamanlar

Jeolojik Zamanlar – Jeolojik Dönemler – Jeolojik Zamanlar Nedir? – Jeolojik Zamanlar Hakkında

Jeolojik zaman cetveli (veya ölçeği), jeolog, paleontolog ve diğer yer bilimciler tarafından Dünya gezegeninin tarihi boyunca meydana gelen olaylar arasındaki ilişkiyi ve zamanlamayı tanımlamak için kullanılan ve stratigrafiyi zaman ilişkilendiren bir kronolojik ölçüm sistemidir. Jeolojik zaman süreçlerinin temsil edildiği bu tablonun terminolojisi, tarih ve standart renk kodları Uluslararası Stratigrafi Komisyonu tarafından belirlenmiştir.

Terminoloji


Jeokronoloji ve Stratigarfi Birimleri
Kronostratigrafide kayaç segmentleri (strata) Jeokronolojide zaman Jeokronolojik birimler
hakkında notlar
Eonotem
Eon
4,5 milyar yıldan fazla
Eratem
Era (Zaman)
14 milyon yıldan fazla
Sistem
Periyod (Devir)
Seri
Epok (Devre)
Onlarca milyon yıl
Kat
Çağ
milyonlarca yıl
Askat
Asçağ
çağın altbölümü, ICS zaman cetvelinde kullanılmaz

Tanımlanan en geniş zaman birimi olan supereon, eonlardan meydana gelir. Eonlar, periyot, epok ve çağlara doğru bölünerek ayrılan eralardan oluşur. Eonotem, eratem, sistem, seri ve kat kavramları, yerküre tarihinde bu jeolojik zaman devirlerine uyumlu olan kayaç tabakalarını işaret etmek için kullanılır.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 06 Ekim 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats