Isı ile Sıcaklık Arasındaki Farklar

Isı ile Sıcaklık Arasındaki Farklar – Isı ile Sıcaklık Farklı mıdır? – Isı ile Sıcaklık Hakkında Bilgi

  • Isı bir enerji çeşidi, sıcaklık ise bir ölçümdür.
  • Isı kalorimetre kabı ile sıcaklık termometre ile ölçülür.
  • Isı birimi kalori (cal) veya Joule, sıcaklık birimi ise derecedir.
  • Isı, madde miktarına bağlıdır, sıcaklık ise madde miktarında bağlı değildir.

Isı ve Sıcaklık Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Sıcaklık, bir maddenin aldığı ya da verdiği ısı enerjisinin göstergesidir. Bu nedenle sıcaklığın var olmasının nedeni ısı enerjisidir.
Bir maddeye ısı enerjisi verildiğinde verilen ısı enerjisini alan tanecikler bu ısı enerjisini kinetik enerjiye çevirir. Bu nedenle taneciklerin kinetik enerjisi artacağı için maddenin sıcaklığı artar.
Bir madde dışarıya ısı enerjisi verdiğinde taneciklerin kinetik enerjisi azalacağı için maddenin sıcaklığı azalır.

Formül üzerinden anlatacak olursak ;

Q= m . c . ΔT    dir.

Bu formülde Q alınan ya da verilen ısı miktarını, m maddenin kütlesini, c maddenin özısını T ise sıcaklığındaki değişimi ifade eder.

Yani bir madde ne kadar ısı enerjisi alıyorsa, (aynı kütlede) o oranda sıcaklığı artar.

Aynı şekilde  ne kadar dışarıya ısı enerjisi veriyorsa, o oranda sıcaklığı azalır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ΔT maddenin sıcaklığını değil, sıcaklığındaki değişimi ifade etmektedir.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 08 Aralık 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats