İlk Türk – İslam Devletlerinde Hukuk Sistemi Nasıldı?

İlk Türk – İslam Devletlerinde Hukuk Sistemi Nasıldı? – İlk Türk – İslam Devletlerinde Hukuk Sistemi Hakkında Bilgi

 • Türk – İslam devletlerinde hukuk, Şer’i ve Örfi olmak üzere ikiye ayrılırdı. Ayrıca fethedilen yerlerdeki eski uygulamalar ve divan kararları da hukuk sisteminde etkili olmuştur.

1.Şer’i Hukuk

 • Şer’i hukuk temelini İslam hukukundan alırdı.
 • Miras, boşanma, evlenme, velayet, vakıf ve ticaret ile ilgili konular şer’i hukuk kapsamında yer alıyordu.
 • Şer’i davalara kadılar bakardı.
 • Kadıların başındaki sorumluya ise Kadi’l-kudat (baş kadı) denirdi.
 • Kadı, divan üyeleri ve hatta veziri yargılama yetkisine sahipti.
 • Kadılar, siyasi otorite tarafından baskı altına alınmazdı. Bu durum kısmen de olsa hukukun bağımsız olduğunu göstermektedir.

2.Örfi Hukuk

 • Örfi hukuk ise temelini eski Türk geleneklerinden (töre) alırdı.
 • Ülke güvenliğinin sağlanması, kanunların uygulanması ve bu konularda ortaya çıkan uygunsuzluklar örfi hukukun kapsamında yer alıyordu.
 • Örfi davalara Emir-Dad‘ın başkanlığındaki mahkemeler bakardı.
 • Türk – İslam devletlerinde askeri davalara ise Kadı – Leşker adı verilen görevli bakmıştır.
 • Ayrıca hükümdarın başkanlık ettiği ve büyük davaların bakıldığı yüksek mahkeme olan Divan-ı Mezalim de hukuk sisteminde önemli bir yere sahiptir.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 18 Kasım 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats