İlk Türk – İslam Devletlerinde Hukuk Sistemi Nasıldı?

İlk Türk – İslam Devletlerinde Hukuk Sistemi Nasıldı? – İlk Türk – İslam Devletlerinde Hukuk Sistemi Hakkında Bilgi

 • Türk – İslam devletlerinde hukuk, Şer’i ve Örfi olmak üzere ikiye ayrılırdı. Ayrıca fethedilen yerlerdeki eski uygulamalar ve divan kararları da hukuk sisteminde etkili olmuştur.

1.Şer’i Hukuk

 • Şer’i hukuk temelini İslam hukukundan alırdı.
 • Miras, boşanma, evlenme, velayet, vakıf ve ticaret ile ilgili konular şer’i hukuk kapsamında yer alıyordu.
 • Şer’i davalara kadılar bakardı.
 • Kadıların başındaki sorumluya ise Kadi’l-kudat (baş kadı) denirdi.
 • Kadı, divan üyeleri ve hatta veziri yargılama yetkisine sahipti.
 • Kadılar, siyasi otorite tarafından baskı altına alınmazdı. Bu durum kısmen de olsa hukukun bağımsız olduğunu göstermektedir.

2.Örfi Hukuk

 • Örfi hukuk ise temelini eski Türk geleneklerinden (töre) alırdı.
 • Ülke güvenliğinin sağlanması, kanunların uygulanması ve bu konularda ortaya çıkan uygunsuzluklar örfi hukukun kapsamında yer alıyordu.
 • Örfi davalara Emir-Dad‘ın başkanlığındaki mahkemeler bakardı.
 • Türk – İslam devletlerinde askeri davalara ise Kadı – Leşker adı verilen görevli bakmıştır.
 • Ayrıca hükümdarın başkanlık ettiği ve büyük davaların bakıldığı yüksek mahkeme olan Divan-ı Mezalim de hukuk sisteminde önemli bir yere sahiptir.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 18 Kasım 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Anahtarlar:
  , ilk türk devletlerinde hhukuk sistemi vikipedi, ilk türk islam devletlerinde hukuk, ilk türk islam devletlerinde hukuk sistemi, türk islam devletinde hukuk sisteminde araştır, türk islam devletlerinde hukuk sistemi vikipedi, türk islam devletlerinde hukuk sisteminin gelişimi vıkıpedı, türk islam devletlerinde hukuk vikipedi, türk islam devletlerinde hukuki yapı, türk islam devletlerinde hukuki yapı nasıldı

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats