İhşidiler Kimdir Vikipedi

İhşidiler Kimdir Vikipedi – İhşidiler Hakkında Bilgi – İhşidilerin Özellikleri

  • Mısır’da kurulan ikinci Türk devletidir.
  • Kurucusu Mısır valisi Ebu Bekir Muhammed‘dir.
  • Başkent Fustat (Kahire) şehridir.
  • Mısır’da adaletli bir yönetim uygulanmıştır. Bu yüzden Ebu Bekir Muhammed’e Abbasi halifesi El-Razi Billah tarafından Ak-şit (Beyaz Güneş) unvanı verilmiştir.
  • Kutsal topraklar olan Hicaz bölgesi (Mekke ve Medine) bu dönemde Türklerin eline geçmiştir.
  • Tarihte ilk kez Kabe’nin de içinde yer aldığı kutsal topraklar (Hicaz bölgesi) İhşidiler (Akşitler) döneminde Türk egemenliğine girmiştir.
  • Halkın tamamı Arap, ordu ve yöneticiler Türk’tür. Toplum ile yöneticiler arasındaki bu farklılık, Tolunoğulları gibi devletin kısa sürede yıkılmasında etkili olmuştur.
  • Devlet, yaşanan iç karışıklıklar ve Fatımílerin saldırıları sonucu 969’da yıkılmıştır.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 11 Kasım 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats