Gazneliler Kimdir Vikipedi

Gazneliler Kimdir Vikipedi – Gazneliler Hakkında Bilgi – Gaznelilerin Özellikleri

 • Devletin kurucusu Horasan Emiri Alp Tigin‘dir.
 • Devlet, adını kurulduğu yer olan Doğu Afganistan’daki Gazne şehrinden almıştır.
 • Sebüg Tigin dönemine kadar Samanoğulları Devleti’ne bağlı olarak yaşayan devlet, bu dönemde bağımsızlığını elde etmiş ve sınırlarını Kuzey Hindistan’a kadar genişletmiştir.
 • Gazneli Devleti’nde en parlak dönem Gazneli Mahmut dönemidir.
 • Gazneli Mahmut Abbasileri Şii Büveyhoğulları’nın baskısından kurtarmış ve halife taarafından kendisine ”sultan” unvanı verilmiştir.
 • Türk tarihinde ”sultan” unvanını kullanan ilk hükümdar Gazneli Mahmut’tur.
 • Sultan Mahmut, Hindistan’a toplam on yedi sefer düzenlemiş ve o coğrafyanın İslamlaşmasını sağlamıştır. Bu anlamda ”Hindistan Fatihi” unvanı da vardır.
 • Bu nedenle Gazneliler, İslam kültürünü Hindistan’a yayan ilk devlettir. Bunun bir sonucu olarak da bugünkü Pakistan ve Bangladeş devletlerinin kurulmasına zemin hazırlamışlardır.
 • Birden fazla etnik grubu içine aldığı için imparatorluk karakterine sahip olan Gaznelilerin bu özelliği, devletin kısa zamanda yıkılmasında etkili olmuştur.
 • 1040 Dandanakan Savaşı‘nda Selçuklulara mağlup olan Gazneliler 1.Mesut‘un ölümüyle zayıflamış ve 1187’de Afgan kökenli Gurlular tarafından yıkılmıştır.
 • Gazneliler, Karahanlılarla başlayan ”gulam” sistemini daha da geliştirerek yabancı askerleri de dahil etmişlerdir. Gulaman-ı Saray adı verilen bu sistemde küçük yaştaki gayr-i müslim çocuklar Gulamhane’de dini, askeri ve siyasi konularda eğitilmişlerdir.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 06 Kasım 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats