Eyyubiler Kimdir Vikipedi

Eyyubiler Kimdir Vikipedi – Eyyubiler Hakkında Bilgi – Eyyubilerin Özellikleri

  • Mısır’da kurulan üçüncü devlet olup, kurucusu Selahaddin Eyyubi‘dir.
  • Batılı kaynaklarda ”Türk Saladin” olarak geçen Selahaddin Eyyubi’nin biyografisini yazan al-Wahrani, O’nun öklid geometrisi, astronomi, matematik ve aritmetik gibi konularda uzman olduğunu belirtir. Nitekim o; mantık, felsefe, sosyoloji, fıkıh, tarih eğitimi almış, Şam’daki Dar’ül – Hadis’ten (Hadis Üniversitesi) mezun olmuştur.
  • Selahaddin Eyyubi, 1187’de Hıttin (Hattin) Savaşı ile Kudüs’ü Haçlılardan geri almış fetihten sonra gayr-i müslimlere gösterdiği hoşgörü ve insani tavırları nedeniyle büyük takdir kazanmıştır.
  • Kudüs’ün fethedilmesi 1189’da III. Haçlı seferinin başlamasına yol açmıştır. Ancak 1.Richard (Aslan Yürekli Richard) hiç bir sonuca ulaşamamıştır.
  • Selahaddin Eyyubi, ölmeden önce ülkeyi hanedan üyeleri arasında paylaştırmış, bu da devletin kısa zamanda dağılmasına yol açmıştır.
  • Devlet, 1250 yılında Memlûk komutanı Aybeg tarafından yıkılmıştır.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 11 Kasım 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats