Dünya’nın Kendi Etrafındaki Hareketinin Sonuçları

Dünya’nın Kendi Etrafındaki Hareketinin Sonuçları – Dünya’nın Kendi Ekseni Etrafındaki Hareketi ve Sonuçları

  • Dünya ekseni etrafında döndükçe karanlık yerler ile aydınlık yerler yer değiştirir. Yani gece – gündüz oluşur.
  • Gündüz ısınma, gece soğuma günlük sıcaklık farklarına neden olur. Günlük sıcaklık farklarına bağlı olarak taşlar fiziksel yolla ufalanır ve meltem rüzgarları oluşur.
  • Okyanus akıntılarının ve rüzgarların yönlerinde sapmalar olur. Bu sapmanın yönü kuzey yarım kürede sağa, güney yarım kürede sola doğrudur.
  • Rüzgar yönlerindeki sapmalara bağlı olarak dinamik basıç merkezleri oluşur.
  • Güneşi ilk gören yerin doğusundakiler Güneşi daha önce görmüştür, batısındakiler henüz görmemiştir. Bu durum yerel saat farklarına neden olur.

Dünya’nın Kendi Ekseni Etrafındaki Hareketi Sonucu Oluşan Hızlar

  • Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketi sonucu iki türlü hız oluşur:
  1. Çizgisel Hız
  2. Açısal Hız

Çizgisel Hız Nedir?

Yolun zamana oranı ile hesaplanır. En fazla olduğu yer Ekvator’dur.

Açısal Hız Nedir?

Yeryüzündeki bir noktanın birim zamanda oluşturduğu dönüş açısıdır. Dünya’nın her yerinde eşittir.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 12 Kasım 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats