Dilin Kullanımından Doğan Farklılıklar Nelerdir?

Dilin Kullanımından Doğan Farklılıklar Nelerdir? – Dilin Kullanımından Doğan Farklılıklar Hakkında Kısa Bilgi

Dilin kullanımından doğan farklılıklar ağız, şive, lehçe olarak bilinir.

Şive, bir dilin zaman içinde farklı bölgelerde gelişip değişmesiyle birbirinden farklılaşması sonucu oluşan iki dilin yakınlığını belirtmek için kullanılan terimdir .

Ağız aksan ya da dilbilim terimi olarak, bir şive içinde oluşan, ses ve söyleyiş değişikliklerine dayanan küçük kollara, bir ülkenin çeşitli bölge, il veya ilçelerinin sözcükleri söyleyiş bakımından birbirinden ayrı olan konuşmalarına verilen addır. Örneğin Türkiye’de Ege ağızlarında genellikle yazı dilindeki biliyorum çekim yapısı yerine biliyom kullanılır.

Standart yazı dili dışında, dünyadaki dillerin ağızları vardır. Bunlar, coğrafya, sosyolojik etki gibi sebeplerle birbirlerinden çeşitli oranlarda farklılaşırlar.

Lehçe ya da diyalekt ise bir dilin belli bir coğrafî bölgedeki insanlar tarafından konuşulan çeşididir.

Tanımlar birbirleriyle çok karıştırıldıkları için, Türkçe için hepsine ayrı örnek verildiği zaman farkı ayırt ediliyor;

  • Lehçe için örnek; Yakutça, Çuvaşça.
  • Şive için örnek; Azerice vb.
  • Ağız için örnek; Karadeniz ağzı, Ege ağzı vb.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 18 Ekim 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Anahtarlar:
    , dilin kullanimindan dogan farkliliklar

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats