Dilin Bireyin Kültürel Kimliğini Meydana Getirmesindeki Önemi

Dilin Bireyin Kültürel Kimliğini Meydana Getirmesindeki Önemi – Dilin Bireyin Kültürel Kimliğini Meydana Getirmesindeki Önemi Nedir?

Dil, kültürün maddi olmayan ögesidir. insanlar duygularını, düşüncelerini, ihtiyaçlarını dil ile ifade ederler. Diller, insanların çok uzun süre birlikte yaşamaları sonucu ortaya çıkmıştır. insanların dilini kullanması toplumların gelişiminde en önemli devrimlerden biridir.

Bir millet, dilini koruduğu ve geliştirdiği sürece var olabilir. Milletler bugünkü durumlarını, dillerine ve dillerinin işlevlerine borçludur. Dil ve onun sembollerle ifadesi olan yazı aracılığıyla, kültür ögeleri kuşaktan kuşağa aktarılır. Atatürk’ün bu konudaki düşünceleri, dilin toplumsal işlevini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. “Dilin milli ve zengin olması, milli duygunun gelişmesinde başlıca etkendir.” “Ülkesini ve yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır.” Kültür emperyalizmine karşı en güçlü kültürel araçlardan biri, dildir. Dilimizin geliştirilmesi, yabancı sözcükler yerine, Türkçe sözcüklerin kullanılmasına bağlıdır.

Kültürel gelişim ve dönüşüme direnme sonucu, işlevini kaybetmiş eski kültür ögelerinin bir kısmı varlığını devam ettirir. Maddi olmayan kültür ögeleri, değişmeye daha fazla direnç gösterir. Kültürel değişimin etkenlerinden biri olan kültür emperyalizmi ise kültürel yozlaşmaya neden olmaktadır. Yabancı dilleri bilim ve iletişim alanlarının yanı sıra günlük hayatta da kullanma yanılgısı kültür emperyalizminin etkilerinin bir sonucudur. Bu ise kendi dili-mizi geliştirmemizin önünde önemli bir engeldir. Dilimizin güzel kullanılması ve geliştirilmesinde toplumun her kesimine, özellikle sanatçılara ve bilim adamlarına büyük görev düşmektedir.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 13 Ekim 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats