Büyük Selçuklu Devleti’nin Yıkılma Nedenleri

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yıkılma Nedenleri – Büyük Selçuklu Devleti’nin Yıkılma Nedenleri Nelerdir? – Büyük Selçuklu Devleti’nin Yıkılış Nedenleri

  • Merkezi otoritenin zayıflaması
  • ”Ülke hanedanın ortak malıdır” anlayışının yol açtığı taht kavgaları
  • Atabeylerin bağımsız hareket etmesi
  • Abbasi halifelerinin siyasi güçlerini kazanmak için yürüttüğü birtakım çalışmalar
  • Batınilik hareketleriyle devlet adamlarına suikastler düzenlenmesi
  • Fatımiler ve Şiilerin yıpratmaları
  • Katvan Savaşı ve Karahitayların istilası

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 11 Kasım 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats