Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları Hangi Büyük Savaşa Neden Olmuştur?

Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları Hangi Büyük Savaşa Neden Olmuştur?

Birinci Dünya Savaşı’nın sonucunda Anadolu toprakları İtilaf devletleri tarafından işgale uğramıştı. Her ne kadar savaş sonunda barış antlaşmalarının Wilson ilkelerine göre yapılacağı söylense de, İtilaf devletleri Wilson ilkelerindeki çıkarlarıyla çatışan her bir madde için laf cambazlığıyla farklı öneriler sunup (manda ve himaye vb.) amaçlarına ulaşmayı hedefliyorlardı.

Savaş sonunda imzalanan antlaşmalardan özellikle Almanya ile imzalanan Versay Antlaşması ve Mondros Ateşkes Antlaşması çok ağır maddeler içeriyordu. Bunun sonucunda Türk Milleti bağımsızlığına düşkün, hiçbir şekilde esareti kabul etmeyen yapısıyla Kurtuluş Savaşı’na girerek İtilaf devletlerine, Anadolu’nun Türklerin yurdu olduğunu ve hiçbir gücün Türkleri bağımsızlığından alıkoyamayacağını gösterdi.

Almanya ise 1.Dünya Savaşı’ndan yaklaşık 21 sene sonra Versay’ın ağır ve kabul edilemez maddelerinden dolayı 2.Dünya Savaşı’na girdi.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 18 Kasım 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats