Bilimsel Yöntem Basamakları Nelerdir?

Bilimsel Yöntem Basamakları Nelerdir? – Bilimsel Yöntem Basamakları Hakkında – Bilimsel Süreç Basamakları

1-Bilimsel problem saptanır :Bilimsel çalışma bilim insanının kendine soru sormasıyla başlar. Merak ettiği bir konuda denenebilir bir problem belirleyerek üzerinde çalışmaya başlar.

2-Problem ile ilgili veriler toplanır: Problemle ilgili gözlem, araştırma ve inceleme yaparak veriler toplanır.

3-Verilere uygun hipotez kurulur :  Problemi çözmek için geçici çözüm yolu oluşturulur.

Hipotez: Geçici çözüm yolu.

4-Hipoteze dayalı tahminlerde bulunulur.

5-Tahminlerin doğrulanması amacıyla deneyler  yapılır.

6-Deney ve gözlemlerin sonuçları hipotezi doğrular ise hipotez  geçerlilik kazanır: Hipotezin geniş geçerliliği varsa teori olur. Eğer deney ve gözlem sonuçları hipotezi doğrulamaz ise 3. basamağa geri dönülüp, yeni bir hipotez düşünülür.

Hipotez: Bir problemle ilgili geçici çözüm yoluna denir.

Teori: Bir hipotez kısmen doğrulanır ve yeni bulgularla desteklenirse teori haline gelir. Örneğin: Rölativite teorisi, Atom teorileri

Kanun(Yasa): Bir hipotez hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde doğrulanır ve herkes tarafından kabul edilirse kanun haline gelir. Örneğin: Enerjinin korunumu, kütle çekim yasası.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 10 Ekim 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats