Belgisiz Sıfat Nedir Vikipedi

Belgisiz Sıfat Nedir Vikipedi – Belgisiz Sıfat Ne Demektir? – Belgisiz Sıfat Hakkında Bilgi

Belgisiz sıfatlar veya belirsizlik sıfatları; varlıkların adedini veya miktarını yaklaşık olarak, belli belirsiz bildiren ve hangi varlıktan bahsedildiği konusunda net bir bilgi vermeyen sıfatlardır. Türkçedeki belgisiz sıfat olarak kullanılan başlıca sözcükler şunlardır:

 • az
 • başka
 • bâzı
 • bir[NOT 1]
 • biraz
 • birçok
 • birkaç
 • birtakım
 • bütün
 • çok
 • çoğu
 • diğer
 • fazla
 • falanca
 • filanca
 • her
 • herhangi bir
 • hiç
 • hiçbir
 • kimi
 • nice
 • öbür
 • tüm

“Bir” sözcüğü “tek bir adet” anlamında kullanıldığında asıl sayı sıfatı olur ve miktar bildirir:

 • Misafirimiz için masaya bir tabak daha getirir misin? (sayı sıfatı)

“Herhangi bir” anlamında kullanıldığında ise belgisiz sıfattır:

 • Bir yaz günü, vapurla yola çıktık. (belgisiz sıfat)

-ki eki ile üretilenler

-ki eki ile üretilen ve aitlik belirten öteki, beriki, şimdiki, buradaki, bizdeki, evdeki vb. sözcükler de belirsizlik sıfatı kabul edilirler:

 • Öteki adam şu tarafa gitti.
 • Evdeki hesap çarşıya uymadı.
 • Şimdiki gençler teknolojiye çok meraklılar.

Belirtme sıfatı yapan -ki eki ilgi zamiri olan -ki eki ile karıştırılmamalıdır. Zamir olan -ki’den sonra başka bir ismin eklenmediğine (tamlama oluşturulmadığına) dikkat edilmelidir:

 • Sizin takım bizimkini yenmiş. (zamir)
 • Evdekiler bu konuda ne düşünüyor? (zamir)

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 29 Ekim 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats