Babürlüler Kimdir Vikipedi

Babürlüler Kimdir Vikipedi – Babür Devleti Hakkında Bilgi – Babür Devleti’nin Özellikleri

  • Hindistan‘da Timur’un torunu Muhammed Babür Şah tarafından kurulmuştur.
  • Babür Şah, Ali Şir Nevai’den sonra Çağatayca’nın en büyük şairi olarak kabul edilmektedir. ”Vekayi” adlı Türkçe eserinde kendi hayatını anlatmıştır.
  • Hindistan’da siyasi birliği ilk kez sağlayan devlettir.
  • Babür Devleti aynı zamanda Hindistan’da kurulan son Türk devletidir.
  • 1723’te Haydarabat ve Delhi sultanlığı olmak üzere ikiye ayrılan devlet İslamiyet’in Hindistan’da yerleşmesini sağlamıştır.
  • Sömürgeci politikalar sonucunda bu devlete 1858’de İngilizler son vermiştir.
  • Dünyanın yedi harikasından biri olan Tac Mahal bu dönemde inşa edilmiştir.
  • Tac Mahal Babür Hükümdarı Şah Cihan tarafından genç yaşta ölen eşi Mümtaz Mahal (Ercümend Begüm Banu Hatun) adına yaptırılmıştır. Anıt mezar niteliğindeki bu eserin yapımında, davet üzerine İstanbul’dan gelen Osmanlı mimarları Mehmet İsa Efendi, İsmail Efendi ve Hattat Settar Efendi çalışmıştır.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 11 Kasım 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats