Atomun Yapısı

Atomun Yapısı – Atomun Yapısı Nasıldır? – Atomun Yapısı Hakkında

19. Yüzyılın başında açıklanan, Dalton’un atom teorisi maddelerin bileşimi ve birleşme oranları hakkında temel gerçekleri aydınlatmıştır. O zamandan beri birçok buluşlar maddenin yapısı hakkında daha ayrıntılı bilgi vermiş olup bu sonuçları şu modern atom teorisinde toplayabiliriz:
• Her madde atom denilen çok küçük taneciklerden meydana gelmiştir.
• Verilen bir elementin atomları kimyasal olarak aynıdırlar, yani ayni özelliktedir.
• Farklı elementlerin atomları kimyasal olarak farklıdırlar.
• Aynı bir elementin atomları her zaman aynı kütleye sahip olmayabilir, fakat aynı elementin her örneği elementin kendine özgü olan bir belirli ortalama atom kütlesine sahiptir.
• Atomlar, kimyasal reaksiyonlarla bölünmezler, kaybolmazlar veya başka bir elementin atomuna dönüşmezler.
• Her atomun dış kısmını meydana getiren bir eksi ( negatif) elektrik birimleri elektronlardan oluşmuştur. Elektronlar her cins atomda bulunurlar, hepsi birbirleri ile aynı kütle ve yüktedirler. Atomlarda elektronlar çekirdek
kısmı dışındadırlar. Elektronların yerlerini tam olarak tespit etmek mümkün değildir. Elektronlar çekirdek etrafında sabit bir yol veya yörünge üzerinde hareket etmezler. Elektronların çekirdek etrafında bulunma olasılığının olduğu
bölgelere “orbitaller” adı verilir.
• Atomun merkezinde atomun hemen tüm kütlesini meydana getiren artı
yüklü çok yoğun bir çekirdek bulunur.
Elektron, kütlesi 9.1094 x 10-31 Kg olan ve elektriksel olarak (-) eksi yüklü bir parçacıktır. Elektron “esembolü ile gösterilir. Elektronun kütlesi en küçük kütleye sahip hidrojen atomu kütlesinin 1/1837 sidir.
Şimdi de çekirdek içinde yer alan parçacıkları ele alalım. Aynı elementin bütün atomları aynı çekirdek yüküne sahiptirler, fakat aynı kütleye sahip olmayabilirler. Çekirdeğin yükü ve kütlesi elementten elemente değişir. Bu nedenle 109 çeşit element bilinmesine karşılık birkaç yüz çeşit çekirdek vardır. Bütün çekirdekler proton ve nötron olmak üzere iki çeşit temel tanecikten yapılmıştır.
Proton ve nötrona çekirdekleri inşa edenler anlamına “nükleonlar” adı verilir.
Proton, kütlesi 1.6726 x 10-27 Kg olan, bir elektron kütlesinin yaklaşık 1836 katı olan ve elektriksel olarak artı (+) yüklü bir parçacıktır. Proton “p” sembolü veya “H+ile gösterilir. Bir atomdaki protonların toplam sayısı elektronların toplam sayısına eşit olduğundan, normal halde atomlar elektrik yükü bakımından nötürdürler. Çekirdeklerin çapı yaklaşık olarak 10-4 Å kadardır. Atomun çapı ise, yaklaşık olarak bunun 104 katıdır. Bundan dolayı atom içinin büyük bir kısmı boştur. Çekirdeğin diğer temel parçacığı ise 1932 yılında keşfedilen “nötrondur.”
Nötron, kütlesi yaklaşık olarak bir protunun kütlesine eşit zıt ve elektriksel olarak yüksüz bir parçacıktır. Nötronun sembolü “n” dir. Bir atomun çekirdeğinde bulunan protonların sayısına o atomun “atom numarası” denir. Örneğin oksijen atomunda 8 proton vardır, dolayısıyla oksijenin atom numarası 8 dir.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 21 Ekim 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats