Asya Hunları Kimdir Vikipedi

Asya Hunları Kimdir Vikipedi – Asya Hunları Hakkında Kısa Bilgi – Asya Hun Devleti Kısaca

 • Hiung – nular (Hunlar) hakkındaki ilk bilgilere Çin kaynaklarında rastlanmaktadır.
 • Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir. (Bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti)
 • Orta Asya’daki Türk boylarını ilk kez bir bayrak altında toplamıştır.
 • Devlet, boylar birliği federasyonu anlayışına göre örgütlenmiştir. (federatif yapı)
 • Merkezi Ötüken olan devletin kurucusu Tuman (Teoman)‘ dır.
 • Teoman özellikle Çin üzerine akınlar yapmış, ilk Çin imparatoru olan Qin Shi Huang bu akınlara karşı dünyaca ünlü Çin Seddi‘ni yaptırmıştır.
 • Bu dönemde Türk-Çin rekabetinin en önemli ekseni ”İpek Yolu” ticareti olmuştur.
 • Büyük Hun Devleti’nde en parlak dönem Mete Han döneminde yaşanmıştır.

– Mete Han döneminde teşkilatlanmaya çok önem verilmiştir. Nitekim bu dönemde;

 • İlk devlet teşkilatı oluşturulmuştur. (Vatan kavramından ilk kez bahsedilmiş.)
 • İlk kez Türk siyasi birliği sağlanmıştır. (boylar birliği federasyonu)
 • İlk kez ”İkili Yönetim” sistemi ile ”Kurultay” (Danışma Meclisi) oluşturulmuştur.
 • İlk düzenli ordu teşkilatı kurulmuştur.
 • Ordu’da ”Onlu Sistem” oluşturulmuş, ayrıca Mete ”ıslıklı ok”u bulmuştur.

 • Mete Han Çin’e birçok sefer düzenlemişse de, Çin toplumu içerisinde asimile olmamak için Çin’e yerleşmemiş, sadece Çin’i vergiye bağlamıştır. (ekonomik amaçlı)
 • Mete’nin ölümünden sonra, özellikle Ki-ok döneminden itibaren Çin politikasının (entrikalar) da etkisiyle devlet parçalanma sürecine girmiş ve halkın önemli bir bölümü batıya göç etmiştir. Bu gelişme beraberinde ”Kavimler Göçü”ne yol açmıştır.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 05 Kasım 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats