Asal Sayı Nedir Vikipedi

Asal Sayı Nedir Vikipedi – Asal Sayılar Hakkında Bilgi – Asal Sayı Ne Demektir?

Asal sayılar, sadece iki pozitif tamsayı böleni olan doğal sayılardır. Asal sayılar, sadece kendisi ve 1 sayısına bölünebilen 1’den büyük pozitif tam sayılar biçiminde de tanımlanabilir.

Öklid’den beri asal sayıların sonsuz olduğu kabul edilir. Asal sayılar hakkındaki pek çok soru günümüzde hâlâ cevaplanamamaktadır.

Asırlardır asal sayılar üzerinde birçok teorem ortaya atılmış ve ispat edilmiştir. Asal sayıların bulunması için çeşitli formüller üretilmeye çalışılmış, fakat bunların hiçbirisi bir sonuca varamamıştır. Sayılar Teorisi’nin en önemli uğraşısı asal sayılar hakkındaki bu tür sorulardır.

1 sayısı

1 sayısı günümüzde ne asal ne de bileşik kabul edilir ve özel bir durumu vardır. Geçmişte pek çok matematikçi 1’i asal sayı olarak kabul ediyordu. 1’in asal olarak kabul edilmesine dayanarak yapılan birçok çalışma geçerliliğini hâlâ sürdürmektedir: Stern ve Zeisel’in çalışmaları gibi. Henri Lebesgue, çalışmalarında 1’i asal olarak ele alan son profesyonel matematikçi olarak bilinir. 1 asal olarak ele alındığında bâzı teoremlerde değişikliğe gidilmesi gerekir. Örneğin tüm pozitif tam sayıların “yalnız bir şekilde” asal sayıların çarpımları şeklinde yazılabileceğini söyleyen aritmetiğin temel teoremi, geçmişteki asal sayı tanımına göre geçerli değildir.

Asal Sayı Örnekleri

2 ve 3 asaldır.

4 Asal değildir çünkü 2’ye bölünür

5 asaldır.

2’den başka hiçbir çift sayı Asal değildir.

7 asaldır.

9 asal değildir çünkü 3’e bölünür.

11 asaldır.

13 asaldır.

15 asal değildir çünkü 5 ve 3’e bölünür.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 12 Kasım 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats