Anadolu Selçuklu Devleti’nde Büyük Divan’a Bağlı Alt Divanlar

Anadolu Selçuklu Devleti’nde Büyük Divan’a Bağlı Alt Divanlar – Anadolu Selçuklu Devleti’nde Büyük Divan’a Bağlı Alt Divanlar Nelerdir?

  1. Divan-ı İnşa (Tuğra)  : Devletin tüm iç ve dış yazışmalarını yapan divandır. Başkanına Tuğrai(Münşi) denirdi.
  2. Divan-ı İstifa               : Devletin tüm mali işlerine bakardı. Başkanına Müstevfi denirdi.
  3. Divan-ı İşraf                : Teftiş kuruludur. Devletin idari ve mali işlerinin yolunda gidip gitmediğini teftiş (kontrol) ederdi. Başkanına Müşrif denirdi.
  4. Divan-ı Mezalim        : Hükümdarın başkanlık ettiği ve büyük davaların bakıldığı yüksek mahkemedir.

Sonradan Dahil Edilen Alt Divanlar

  1. Niyabet-i Saltanat Divanı  : Sultanın başkentte olmadığı zamanlarda devlet işlerini vekaleten yürütmekle görevli divandır. Başkanına Naib-i Sultan denirdi.
  2. Divan-ı Pervane                   :  Has ve dirliklerle ilgili kararları düzenleyen, toprak kayıtlarını tutan divandır. İkta sistemini yürüten divan da denilebilir. Başkanına Pervaneci denirdi.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 19 Kasım 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats