2.Murat Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir?

2.Murat Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir? – 2.Murat Döneminde Yapılan Çalışmalar Nelerdir? – 2.Murat Dönemindeki Gelişmeler Nelerdir?

 • 2.Murat öncelikle amcası Mustafa Çelebi’nin isyanını bastırmış ve Mustafa Çelebi yakalanarak öldürülmüştür. (Bu olay Düzmece Mustafa Olayı olarak da bilinir.)
 • 1422’de İstanbul kuşatılmış ve ilk kezdonanma” kullanılmıştır. Ancak kuşatma esnasında, 2.Murat’ın küçük kardeşi Şehzade Mustafa’nın isyan etmesi üzerine kuşatma kaldırılmıştır. İznik’e gelen 2.Murat kardeşini boğdurtarak öldürtmüştür.
 • Bu dönemde Aydın, Menteşe ve Germiyanoğulları ele geçerilmiş; Sırbistan vergiye bağlanmış, Arnavutluk da himaye altına alınmıştır.
 • Balkanlarda peşpeşe gelen yenilgiler Osmanlı Devleti’ni zor duruma sokmuş ve bu gelişme sonucunda 1444’te Haçlılarla Edirne-Segedin Antlaşması imzalanmıştır.
 • Edirne-Segedin Antlaşması Osmanlıların Balkanlarda imzaladığı ilk antlaşmadır.
 • 2.Murat tahtı kendi isteğiyle 12 yaşındaki oğlu 2.Mehmet’e bırakınca, Haçlılar bu durumu fırsat bilerek Segedin Antlaşması’nı bozup saldırıya geçmiştir. Çandarlı Halil Paşa ve diğer devlet adamlarının ısrarı ile 2.Murat ordunun başına geçerek Haçlı ordusunu bozguna uğratmıştır.
 • 2.Murat Osmanlı tarihinde tahtı gönüllü olarak bırakan ilk ve tek padişahtır.
 • Türkleri Balkanlardan atma düşüncesi ile yeniden harekete geçen Haçlı ordusu ile 1448’de 2.Kosova Savaşı yapılmıştır. Yaklaşık 3 gün süren bu savaşın sonucunda Haçlı ordusu ağır bir yenilgi almıştır.

Bu savaşla;

 • Balkanlar kesin olarak Türk yurdu haline gelmiştir.
 • Haçlılar bir daha Osmanlılara saldırma cesareti gösterememiştir.
 • Türklerin son savunma, Haçlıların son saldırı savaşı olmuştur.
 • 1.Murat döneminde açılan Enderun Mektebi’ne pozitif bilimler eklenmiştir.
 • Devşirme sistemi geliştirilmiş ve kanunlaştırılmıştır.
 • Arapça ve Farsça pek çok eser tercüme edilmiştir.
 • Edirne’de Buçuk Tepe İsyanı çıkmıştır. (ilk yeniçeri ayaklanmasıdır.)

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 14 Aralık 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats