2. Göktürk Devleti Vikipedi

2. Göktürk Devleti Vikipedi – 2. Göktürk Devleti Hakkında Bilgi – 2. Göktürk Devleti Kısaca

  • Kutluk Kağan, gizli bir teşkilat kurarak Göktürkleri bağımsızlık mücadelesi için örgütlemiş ve isyan bağımsızlıkla sonuçlanmıştır. Böylece 2. Göktürk (Kutluk) Devleti başkent Ötüken olmak üzere Kutluk Kağan tarafından kurulmuştur.
  • Kutluk Kağan, devleti tekrar kurduğu için İlteriş (derleyen, toplayan) unvanını almıştır.
  • Kutluk Kağan yaptığı 46 seferle Çin’i baskı altında tutmuş, bu durumun devlete gerek siyasi gerekse ekonomik anlamda önemli getirileri olmuştur.
  • Kutluk Kağan, ayrıca danışman olarak Vezir Tonyukuk‘u seçmiş, ordu ve diplomasi ile ilgili işlerini ona bırakmıştır.
  • Tonyukuk Türk tarihinin ilk veziri kabul edilmektedir.
  • 2. Göktürk Devleti’nde Bilge Kağan devri ise en parlak dönemdir.
  • Dönemin en önemli gelişmelerinden biri 720 tarihli Şantan Savaşı‘dır. Bu savaşta, Bilge Kağan Çin ordusu ve ittifakını dağıtmıştır.
  • Devletin Bilge Kağan dönemindeki üstünlüğü Kül Tigin zamanında devam etse de, 743 yılında Karluklar, Basmiller ve Uygurlar birleşip Kutluk Devleti’ni yıkmışlardır.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 05 Kasım 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Anahtarlar:
    , 2 göktürk devleti vikipedi

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats