2. Bayezid Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir?

2. Bayezid Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir? – 2. Bayezid Döneminde Yapılan Çalışmalar Nelerdir? – 2. Bayezid Dönemindeki Gelişmeler Nelerdir?

  • 2.Bayezid dönemi yükselme devri içinde ”duraklama devri” olarak görülür.
  • Bu dönemde fetihler durma noktasına gelmiş, siyasi faaliyetler azalmıştır. Bunun en önemli sebebi Cem Sultan Meselesi‘nin bir dış sorun haline gelmesidir.
  • Cem Sultan, 2.Bayezid’in hükümdarlığını tanımayarak Bursa’ya gelmiş, hakimiyet alameti olarak adına hutbe okutup para bastırmıştır. Devletin paylaşılmasını ve Anadolu’nun kendisine verilmesini istemiştir. Konya’ya gelip Karamanoğullarının desteğini alan Cem Sultan, Şam ve Mısır’a gidip Memlûklulardan da destek almıştır.
  • Ancak aldığı yardımlarla Anadolu’ya giren Cem Sultan Akşehir’de yapılan savaşı kaybetmiş ve Rodos şövalyelerine sığınmak zorunda kalmıştır. (1492)
  • Böylece Cem Sultan sorunu bir iç sorunken Avrupa sorunu haline gelmiştir. Önce Fransa daha sonra Vatikan’a gönderilen Cem Sultan 1495’te hastalanarak (kimine göre zehirlenerek) ölmüştür.
  • 1484’te Kili ve Akkerman kaleleri alınarak Boğdan’ın fethi kesinleşmiş, böylece Osmanlı ve Kırım toprakları karadan birleşmiştir. Bunun üzerine bölgeye asker gönderen Leh kuvvetleri ile yapılan mücadelede Leh ordusu geri püskürtülmüştür.
  • İspanya’da baskı altında olan Yahudiler Osmanlı topraklarına yerleştirilmiştir.
  • 2.Bayezid dönemindeki bir diğer gelişme ise, Safevi Devleti’nin kışkırtmasıyla Anadolu’da ortaya çıkan Şahkulu Ayaklanması‘dır. Şiîliği yaymayı hedefleyen bu ayaklanma güçlükle de olsa bastırılmıştır.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 16 Aralık 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats