1. Murat Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir?

1. Murat Döneminde Yapılan Faaliyetler Nelerdir? – 1. Murat Döneminde Yapılan Çalışmalar Nelerdir? – 1. Murat Dönemindeki Gelişmeler Nelerdir?

 • 1.Murat öncelikle Anadolu – Türk birliğini kurmayı amaçlamıştır.
 • 1363 Sazlıdere Savaşı ile Sırplar ve Bulgarlar mağlup edilerek Edirne fethedilmiş ve 1365 yılında merkez ilan edilmiştir.
 • 1364’te Balkan – Haçlı ittifakıyla yapılan Sırpsındığı Savaşı‘nın sonunda Rumeli’deki Türk hakimiyeti kesinleşmiş ve ilk Haçlı ordusu yenilmiştir.
 • 1365’te Ragusa Cumhuriyeti ile bir ahidname imzalanmış ve ilk kez bir devlete imtiyaz verilmiştir. (Buna göre Ragusa gemileri doğuda serbestçe dolaşacaktı.)
 • 1372 Çirmen Savaşı‘nda ise Trakya ve Makedonya Prenslikleri mağlup edilmiştir.
 • 1389 yılında Haçlı ittifakı’yla yapılan 1. Kosova Savaşı‘nda Osmanlı ordusu ilk kez top kullanmıştır. Bu savaşta Haçlılar çember içine alınarak imha edilmiştir.
 • 1. Murat savaş meydanında bir Sırplı tarafından hançerlenerek şehit edilmiştir.
 • Hüdavendigar” ve ”Gazi Hünkar” lakaplarıyla bilinmektedir.
 • Veraset sisteminde değişikliğe gidilerek ”ülke padişah ve oğullarınındır” anlayışı getirilmiştir. Bu değişiklikteki temel amaç taht kavgaları önlemek ve merkezi otoriteyi güçlendirmektir.
 • İlk kez ”Pençik Sistemi” uygulanarak kapıkulu (yeniçeriler) ocağı kurulmuştur.
 • İlk kez Acemi Oğlanlar Ocağı kurulmuştur.
 • İlk kez ”Tımar sistemi” uygulanmıştır.
 • 1363’te ilk kez Edirne’de Enderun Mektebi açılmıştır.
 • Topçu Ocağı‘nın temelleri atılmıştır.
 • Rumeli Beylerbeyliği oluşturulmuş; yönetimine de Lala Şahin Paşa getirilmiştir.
 • İlk kez kazaskerlik makamı oluşturulmuştur. (Kazasker adalet, hukuk ve eğitim işlerine bakar ayrıca kadı ve müderrislerin atamlarını yapardı.)
 • Maliye teşkilatı kurulmuş, ilk mali düzenlemeyi de Çandarlı Halil ve Kara Rüstem Paşa yapmıştır.
 • Mali teşkilatla bağlantılı olarak ilk kez defterdar ataması yapılmıştır.
 • Ayrıca bu dönemde Germiyanoğullarından ”çeyiz” olarak, Hamitoğullarından ise ”para karşılığında” toprak alınmıştır.

Yazı Bilgileri Yayınlanma Tarihi: 13 Aralık 2015
Yazan:
Kategori: Genel

Anahtarlar:
  , murat donemi idari yapılanma, murat yaptığı faliyetler

Yorum Yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked

Web Stats